Ajurvédské ošetření

Ajurvédské ošetření jsou jedinečné a výjimečně účinné postupy, které dokáží společně se správně zvolenou domácí péčí a s vhodnými opatřeními pomoci i s vleklými problémy. Kombinace bylin v přípravcích míchaných podle receptur starých tisíce let, ajurvédská masáž společně se stimulací marmových bodů a další procedury pomáhají harmonizovat všechny tři dóši a tím přispívají nejen ke krásné pleti, ale k celkové rovnováze a harmonizaci celého organismu.


Nabízíme Vám ajurvédské kosmetické ošetření:


AJURVÉDSKÉ OŠETŘENÍ KLASIK

 • ajurvédské ošetření pro všechny typy pleti, řešení různých potíží (akné, hyperpigmentace, vrásky atd.)
 • kompletní ošetření s masáží - 990,-Kč

AJURVÉDSKÉ OŠETŘENÍ TERAPEUTICKÉ

 • Zahrnuje ajurvédské procedury včetně ajurvédské masáže, masáže šíje a hlavy teplým olejem, masáže nohou, vše individuálně přizpůsobené dle potřeb klienta. Ošetření je zakončeno šálkem ajurvédského čaje v biokvalitě.
 • doba trvání cca 2-2,5 hod.
 • Terapeutické ošetření je ještě více zaměřeno na hloubkovou regeneraci a harmonizaci organismu. Výrazně zlepšuje efektivnost kosmetického ošetření, organismus se regeneruje a vyrovnává, zbavuje škodlivin. Má výborný relaxační a ozdravný účinek. Pomáhá také lépe řešit různé kožní problémy. Obsahuje klasické ajurvédské postupy pro harmonizaci dóš.
 • kosmetické úkony např. barvení a úprava obočí, depilace apod. se provádí před započetím terapie
 • dle ajurvédských postupů nezahrnuje mechanické hloubkové čištění pleti a přístrojové ošetření, hloubkové čištění i přístrojové ošetření je aplikováno pouze na vyžádání a po posouzení kosmetičkou a je v ceně kompletního ošetření
 • kompletní ošetření - 1790,-Kč

Co je to Ajurvéda a původ Ajurvédy

Již delší dobu se na západě stále více šíří prastará indická nauka, AJURVÉDA (doslova: "věda o dlouhém životě").
Tento zdroj vědění, na který se v podstatě nahlíží jako na medicínskou disciplínu, se stále častěji objevuje v masových sdělovacích prostředcích i v západních zemích. Znovuoživení tohoto zájmu odpovídá celkovému přerodu myšlení, jímž svět v současnosti prochází. Existují posuny v našem hodnotovém systému, jak je možno zcela zřetelně pozorovat na počtu hnutí zabývajících se lidským zdravím či ekologií, a podle toho, že stále více lidí usiluje o duchovní vědomí.
Ajurvéda je považována za nejstarší zachovalý systém léčby na světě. Z ajurvédy vychází např. masáže, bylinná terapie, dietologie, psychiatrie, čínská medicína, homeopatie, dokonce i plastická chirurgie. Často se proto nazývá "matkou medicíny".
Ajurvéda je založena na principech vyzkoušených tisíce let, na životě, který je v souladu s přírodními zákony. Podle konstituce, rasy a klimatických podmínek doporučuje individuálně založenou stravu, cvičení a celkovou životosprávu.

Ajurvéda je proud vědění, stejně jako ostatní védy, což znamená, že jeho počátky jsou stejně staré jako lidstvo samo. Na toto vědění pohlížíme, jako by existovalo mimo čas, protože nikdo nedovede říci, zda někdy byla doba, kdy neexistovalo. Ajurvéda se nezabývá pouze nemocemi a jejich léčením, ale životem jako takovým, a jejím cílem je zvyšování jeho kvality a jeho eventuální prodloužení. Podle Čaraka Samhitá,nejznámějšího a nejobsáhlejšího pojednání o této disciplíně, je ajurvéda definována jako "ono" (vědění), které se zabývá dobrými i špatnými, šťastnými i nešťastnými (aspekty) života, tím, co (životu) prospívá a tím, co mu neprospívá, jakož i utvářením a velikostí těchto aspektů. AJUS je zde definován jako spojení těla, smyslových orgánů, ducha a duše. Když se toto spojení uvolní, život končí. Proto znamená slovo "ajus" život.
Ajurvéda je věda o životě a život zde má mnoho aspektů přesahujících čistě tělesné funkce. Ajurvéda jako ucelená disciplína přináší celkový pohled na život, a léčení chorob či nemocí je v tomto ohledu jen její dílčí oblastí. Proto když chcete o ajurvédě něco vědět a vydat se její cestou, musíte nejprve pochopit, že toto učení se opírá o určité důsledně konstruované filozofické koncepce a našem bytí a vztahu k světu. Nezabýváme se zde pouhou sbírkou pravidel a návodů, jak si máme počínat či jak něco nechat probíhat, proto je důležité pochopit základy, které tvoří fundament praxe ajurvédy.
Život reprezentuje rovnováha a propojení těla, mysli, smyslů a duše. Každý člověk má unikátní strukturu energie. Zdraví je založeno na rovnováze tří životních energií nebolí dóš a rovnováze těla, mysli a duchovna. Podstata onemocnění je dána nerovnováhou. Tělo vyjadřuje tuto nerovnováhu prostřednictvím příznaků provázejících nemoc. Pokud známe naši vrozenou a současnou konstituci, můžeme vhodnou dietou, denním režimem a bylinami odstranit škodlivý účinek vnějších vlivů a obnovit narušenou vnitřní rovnováhu.
Člověk by se měl snažit žít v souladu se svou konstitucí a přírodnímu zákony. Chceme-li aplikovat jakékoliv medicínské postupy, měli bychom se především snažit nalézt metody podporující sám život, tedy preventivní metody, jejichž pomocí na nás nemoci ani nedolehnou, a jež nám v případě nemoci pomohou vyhledat ten správný lék (který nejen léčí, ale zároveň ušetří nemocného vedlejších účinků) či léčivý prostředek. Hlavní nevýhodou současné medicíny je, že se soustřeďuje hlavně na chorobu, a ne na zdraví. Lékařské výzkumy a veškeré jejich snažení se zaměřují na hledání léčebných prostředků proti nemocem, ale málo se dozvídáme o tom, jak si je možno udržet zdraví a jaká preventivní opatření je možno podniknout, abychom se vyhnuli nejrůznějším potížím. V ajurvédě však těžiště spočívá právě v udržení zdraví a přijetí zdravého způsobu života. Druhou podstatnou nevýhodou našeho převládajícího přístupu k medicíně je, že ke všem lidem při léčení přistupuje stejně. Není brán zřetel na individuální rozdíly ani na to, v jakém základním stavu se kdo nachází. Avšak my lidé se lišíme svým chováním a svými reakcemi na léčebné postupy stejně, jako se lišíme svými vnějšími projevy a svými tělesnými znaky. V ajurvédě se bere zřetel na individuální odchylky péče o zdraví al léčba vycházejí z individuálních tělesných vlastností.
Další věcí je, že ajurvéda má o těle jiné představy než moderní medicína a biologie. Na rozdíl od ní se člověk podle ajurvédy nedá rozdělit na tělesnou a psychickou stránku ani nelze na tělo nahlížet jako na stroj, který můžeme rozebrat na jednotlivé součástky. Pokud v ajurvédě mluvíme o "TĚLE", pak se tím myslí i psychika, duch, protože tento pojem se používá k označení našeho fyzického, pomíjivého já, na rozdíl od duše, která je nezničitelná, nemateriální a je jen formou energie. Duch je dokonce nahlížen jako šestý smysl. Tělo, duch a duše dohromady tvoří živou bytost. Duše je skutečné "já" jedince a je zdrojem jeho vědomí. Tělo a duch tvoří fyzickou část bytosti, a ta nemůže existovat bez duše. Tato energie čili duše je spojena s univerzální duší čili kosmickou energií. V ajurvédě nenahlížíme na živé tělo jako na samostatnou jednotku. Biologické, mentální, duchovní a kosmické aktivity jsou spolu spjaty. Proto se v ajurvédě přistupuje k chorobám a funkčním poruchám jednotlivce v souvislosti s jeho sociálním, kulturním a duchovním prostředím a jeho kosmickými vazbami. Například typ osobnosti každého jednotlivce závisí na poměru trojí "vlhkosti" (doshas), jež pomáhá udržet integritu těla a odpovídá za všechny psychické a mentální pochody. Tato trojí vlhkost má původ v 5 fundamentálních nebo materiálních prvcích (éter, vzduch, oheň ,voda, země), které tvoří materiální skutečnost našeho vesmíru. Principy,kterými se kosmos řídí, se uplatňují i v oblasti biologie. Pojetí péče o zdraví se v ajurvédě od moderní medicíny v mnohém liší, protože ta je alopatická (řídí se fyzickými symptomy).
V ajurvédě fyzický nebo chemický prostředek ke zvládnutí choroby nestačí. Zdraví, to je harmonie v jedinci a jeho soulad s prostředím, proto se i léčení opírá o tyto principy. Uzdravování spočívá v obnovení této harmonie. Léčení zahrnuje celou řadu kroků, které daleko překračují pouhé podávání léků. Vzorce a recepty na výrobu různých léků nelze používat jen podle symptomů, ale musí se přihlížet i k dalším aspektům.


AJURVÉDSKÉ UČENÍ JE CHÁPAT SVŮJ ŽIVOT, PROTOŽE ŽIVOT SE OPÍRÁ O ZÁKLADNÍ VAZBY NAŠEHO MYŠLENÍ, NAŠEHO BYTÍ A NAŠEHO VZTAHU KE SVĚTU

 • Ajurvéda jak ji pro začátek pochopit
 • Ajurvéda je věda o životě a život zde má mnoho aspektů přesahujících čistě tělesné funkce
 • Ajurvéda jako ucelená disciplína přináší celkový pohled na život a léčení chorob či nemocí je v tomto ohledu jen dílčí oblastí

PRVNÍ PRIORITOU ŽIVOTA JE ŽIVOT SÁM

Ajurvédské umění neznamená v zásadě nic jiného, než vzít dlouhodobě život do vlastních rukou a udělat ze své existence na této planetě to nejlepší. Všichni víme, že tu nebudeme žít věčně. Co se narodilo, musí také zemřít. Účelem ajurvédského způsobu života není zabránit smrti, ale prožít život příjemně.
Cílem Ajurvédy je uvědomit si, že každý z nás odpovídá za své zdraví, a tudíž každý z nás musí pozorně sledovat vše, co se týká našeho života. Takovým způsobem se naučíme vidět více než obvykle, takže budeme umět nemoci, problémy a předčasné stárnutí zneškodnit dříve, než se rozvinou.
Ajurvédské učení

 • je o vědění a znalosti přírodních zákonů
 • je o využití přírody a přírodních zákonů na úrovni výživné (strava), léčebné (léky), zkrášlující (kosmetika), duševní (psychika) a duchovní (vyzrálost, charakter)
 • je o harmonii mezi člověkem, přírodou a vesmírem

AJURVÉDSKÝ DIAGRAM ZÁKLADŮ AJURVÉDY


Moudrý způsob života - priorita číslo jedna


Rozumný člověk jasné mysli, v normálním rozpoložení svých sil a schopností, jenž usiluje o to, aby se mu v tomto i v příštím životě dařilo dobře, by měl sledovat tři cíle:

 1. touhu žít
 2. snahu žít v dostatku
 3. úsilí poznat i jiný svět (spiritualita)


ad 1) Touha žít, touha po životě, pud sebezáchovy, by měl být základní prioritou, protože zemřeme-li, stěží dosáhneme ostatních cílů, a tím i sebezdokonalení.
ad 2) Druhou prioritou je snaha žít v dostatku, rozumíme tím snahu dosáhnout přiměřeného blahobytu. Není nic žalostnějšího než dlouhý život v nuzných podmínkách.
ad 3) Po splnění obou těchto priorit by měla následovat spirituální cesta s cílem poznat skutečnost ležící za hranicemi našeho smyslového poznání.

AJURVÉDA MIKROKOSMOS A MAKROKOSMOS


Ajurvédský způsob života vyžaduje, abychom žili v souladu s kosmickým rytmem.
Není možné převzít tento holistický přístup, aniž bychom žili s ohledem na celek, neboť v tomto univerzu je vše vzájemně spjato.

Co je to makrokosmos?

Pod pojmem makrokosmos si představíme celý vesmír, vše co si dokážeme představit kolem sebe je součástí vesmíru. Je to dokonalý, perfektně fungující systém, který podléhá těm nejvyšším zákonů. Přirovnat ho můžeme ke kolečkům v hodinách, vše do sebe perfektně zapadá a v celku funguje.
Vesmír jako makrokosmos je tvořen pěti základními elementy (živly):

 • Éter (Ákáša)
 • Vzduch
 • Voda
 • Oheň
 • Země


Těchto pět elementů (živlů) si představíme jako různé energie, které se spojují, rozpadají a přitom se neustále mění.
Ve vesmíru je vše spjato se vším a vše spolu vzájemně souvisí.

Co to je mikrokosmos?

Pod pojmem mikrokosmos si představíme makrokosmos, jen v menším provedení, ale se stejnými zákony, se stejně fungujícím systémem. My jsme mikrokosmos naše tělo je součástí mikrokosmu. V Ajurvédě nerozdělujeme ani nerozlišujeme různé disfunkce a nemoci jako běžná moderní medicína na nemoci psychické, mentální, fyzické apod.
Mikrokosmos chápeme v Ajurvédě jako do sebe zapadající systém fungující v našem těle, který na sebe navzájem navazuje. Protože tělo a naše já bereme a chápeme jako celek, a víme jak tyto rozdělit.

Ajurvéda rozděluje člověka na:

 • Fyzické tělo
 • Mentální tělo
 • Astrální tělo
 • Duši


Tak jako je tvořen makrokosmos ze základních pěti elementů (energií), tak je i člověk jako mikrokosmos tvořen z těchto základních energií:

 • Éter (Akáša)
 • Vzduch
 • Oheň
 • Voda
 • Země


Proto se nás určitým způsobem také týká vše, co se kolem nás děje, stejně jako my ovlivňujeme své okolí, tak okolí ovlivňuje nás. Pro udržení rovnováhy v mikro a makrokosmu je důležité, aby mezi pěti elementy panovaly harmonické vztahy.
V Ajurvédě jde o to udržet tuto harmonii mezi různými silami přírody.
Abychom mohli ovlivňovat makrokosmos, musíme nejprve obnovit vlastní rovnováhu (harmonii) ve svém mikrokosmu (v nás, v našem těle). Jedině tak, se můžeme pokusit o soulad a harmonii s velkým a všeobjímajícím makrokosmem. Jedině tehdy se můžeme pokusit pomoci ostatním, bez negativních, vedlejších účinků.

MIKROKOSMOS - ZÁKLADNÍCH PĚT ELEMENTŮ - TŘI ŽIVOTNÍ ŠŤÁVY
V Ajurvédě všechny fyzické i duševní funkce řídí tři šťávy - vlhkosti

VÁTA - PITTA - KAPHA

Nejedná se o nic jiného, než o rozdělení pět základních elementů do těchto tří šťáv. Tyto elementy prostřednictvím těchto tří šťáv řídí a udržují celého člověka pohromadě a při životě. Jsou to základní stavební prvky. Pokud jsou tyto elementy ve šťávách vyváženy, člověk je zdravý, spokojený a vyrovnaný. Problém nastává pokud některý element (energie) a šťáva převyšuje nebo naopak chybí. Člověk trpí vnitřními poruchami, jakýkoliv vnější podnět podpoří nemoc jak na fyzické, tak po psychické nebo i duševní stránce. Poměr těchto elementů a šťáv ovlivňuje všechno a rozhoduje jaký má člověk charakter, jak vypadá, jak je na tom po fyzické i psychické stránce.

Rozdělení:

 • VÁTA - obsahuje elementy ÉTERU + VZDUCHU
 • PITTA - obsahuje element OHNĚ
 • KAPHA - obsahuje elementy VODY + ZEMĚ


VÁTA - obsahuje elementy ÉTERU + VZDUCHU


Váta nemá tvar ani barvu
Váta je lehká, jemná, pohyblivá, suchá, studená, drsná a vším pronikající (jako vzduch a éter)
Váta řídí tělesné pohyby a duševní činnost, krevní oběh, dýchání, vyměšování, řeč, schopnost cítění, hmat, sluch, city jako obavy, strach, starosti, nadšení, přirozené pudy, vytváření zárodku, sexuální chování.

CHARAKTERISTIKA PŘEVAHY VÁTY:
čilost, rychlé pohyby, rychlé jednání, projevují se obavy, strach, vznětlivost, špatné snášení chladu, prochladnutí, hrubost a suchost vlasů, suchost pleti, viditelnost žil a žilek, suché lámavé nehty

FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ VÁTU:

nadměrný půst (hladovění), nadměrná fyzická zátěž, nepřirozené držení těla, dlouhé bdění, chlad, deštivé počasí, stáří, večer, noc, přezrálé ovoce, zelenina, polotovary, předvařené potraviny, ztráta krve, poranění, přílišná sexuální aktivita, strach, pocity viny, potlačování přirozených pudů 

SYMPTOMY NADMĚRNÉHO ZVÝŠENÍ VÁTY

ztuhlé a bolestivé tělo, suchost a pachuť v ústech, nechutenství, bolesti žaludku, únava, tmavá stolice, bolesti hlavy v oblasti spánků, závratě, třes, zívání, škytavka, celková nevolnost, přeludy, nespavost, suchá pleť, nezdravá barva kůže, úzkostlivé chování, dotyčný se stahuje do sebe

LÉČBA VÁTY

sladká, kyselá a horká strava, horké procedury, uvolnění, relaxace, klystýr, dostatek klidu, dostatek spánku, klidná mysl, pozitivní myšlení

PITTA - obsahuje element OHNĚ


Barva je žlutá a modrá (jsou to barvy ohně a světla)
Pitta je stejně horká jako základní element oheň z něhož pochází. Je ostrá, kyselá, štiplavá, a je cítit po mase.
Pitta odpovídá za zrak, trávení, hlad, žízeň, tělesnou horkost, ohebnost a lesk, za veselost, intelekt a sexuální vzrušení

CHARAKTERISTIKA PŘI PŘEVAZE PITTY
nesnáší horko, obličej je brunátný, červený, mastná pleť, sklon k hyperpigmentacím, pihám, sklon k tvorbě komedonů, předčasná tvorba vrásek, vypadávání, šednutí vlasů, tělo je cítit, nadměrný hlad, žízeň, má citlivé orgány, netrpělivost

FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ PITTU:

Ostrá, slaná, zásaditá strava, všechna jídla a nápoje, která vzbuzují pálivý pocit, slunění, poledne, půlnoc, léto, proces trávení, mládí, hněv

SYMPTOMY PŘEVAHY PITTY:
Mimořádně silné pocení, tělesný zápach, nadměrný hlad, žízeň, záněty, prasklinky, zduřelá místa na kůži, kožní vyrážka, akné, herpes (opar), přílišná horkost v těle, pálivý pocit, nespokojenost, hněv

LÉČBA PITTY:
Sladká, hořká, stahující strava, studené nápoje, studené procedury a masáže, pravidelné vyprazdňování střev, krémování a ošetřování pleti, studené lázně, studené masáže, utěšování a podpora.

KAPHA - obsahuje element země a vody


Barva je olejnatá bílá
Je měkká, pevná, lenivá, sladká, studená a neohebná.
Kapha odpovídá za tělesnou stavbu. Řídí hospodaření s tuky, plní funkce imunity, sexuální potence, trpělivosti, zdrženlivosti a způsobuje netečnost vůči žádostivostem

CHARAKTERISTIKA PŘI PŘEVAZE KAPHY:
Špatné vyjadřování - těžkopádnost řeči,váhavost při vyřizování, pomalé jedení, nepořádnost, stabilita a jistota v pohybech, silné a pevné vazivo, málo se potí, jasné oči, obličej a celkový vzhled, málokdy má hlad a žízeň

FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ KAPHU:
Slaná, zásaditá strava, mastná a těžko stravitelná strava smažená na oleji, sedavý způsob života, nedostatek tělesného pohybu, denní snění, jaro, jitro, časná noc 

SYMPTOMY PŘEBYTKU KAPHY
Ospalost, nadměrný spánek, sladká chuť v ústech, nadměrné slinění, pocit tíže v těle, pocit chladu, nevolnost, šimrání v krku, bělavé zabarvení moči a stolice, bělavé zakalení očí, pocit únavy, ochablost, malátnost a skleslost

LÉČBA KAPHY:

Ostré, hořké, adstringentní, hrubé, drsné prostředky, vlhké horko, vlhké teplé obklady a masáže, vyvolání zvracení, pohyb, dlouhé bdění

KRÁSNÁ PLEŤ JE PROJEVEM ZÁŘÍCÍHO ZDRAVÍ A OBRAZEM SPOKOJENÉ DUŠE


Z pohledu Ajurvédy tuto větu chápeme:

 • 1. co je zdravé je i krásné
 • 2. co je zdravé je i spokojené
 • 3. co je zdravé je i vyrovnané (v harmonii)
 • 4. co je zdravé je i dobré, hodné, spravedlivé, silné, odolné.

Dokonalý a plnohodnotný život, můžeme žít jen pokud budeme zdraví a spokojení. Hlavní myšlenkou a celou idejí Ajurvédy je snažit se předcházet nemocem, nespokojenosti, negativním emocím, žálu, smutku apod.
To znamená žít tak a podstupovat preventivní metody, abychom nebyli nemocní, nespokojení, negativní, smutní, a pokud přece nastane nějaká disharmonie, pak bychom měli hledat pomoc v tom správném léku, který léčí, ale zároveň nás ušetří vedlejších účinků.
Vše okolo na nás působí, ale také my působíme na své okolí. Pozorně sledujeme sebe, své počínání a způsob života. Pozorně sledujeme a kontrolujeme své fyzické i psychické procesy:

 • kontrola mysli
 • kontrola stolice
 • kontrola pocení
 • kontrola tělesné teploty
 • kontrola jazyka
 • kontrola jedení a pití
 • kontrola moči
 • kontrola dechu
 • kontrola pulzu
Milí nadšenci ajurvédy, 
vzhledem k tomu, že mnohé z vás trápí zdánlivě neřešitelné kožní problémy, rozhodla jsem se zde vložit mou závěrečnou práci posledního ročníku mého tříletého studia ajurvédy. Věřím, že Vám pomůže najít inspiraci nebo pomoc při řešení Vašich potíží. Vzhledem k tomu, že se jedná o mou několikaměsíční práci, která je mým výhradním vlastnictvím, není možné následující text dále šířit či kopírovat. Děkuji Vaše Katka Adamčíková


KŮŽE A KOŽNÍ NEMOCI Z POHLEDU AJURVÉDY


Letošní závěrečný třetí ročník ajurvédského studia jsem se rozhodla zakončit tématem, který má pro mne velký význam z hlediska mé profese kosmetoložky. Denně přicházím do styku s ženami, které trápí obtíže různého rázu, a právě možnost hlubšího řešení kožních problémů byla jedním z důvodů mého studia ajurvédy. Jak již bylo vyřčeno mnohokrát - klasická medicína má k dispozici určité typy a formy léků zaměřující se pouze na projev nemoci, které sebou nesou jednak významné riziko vedlejších účinků, ale hlavně v případě chronických nemocí mnohdy nedokáže pomoci. Chybí zde hlubší vhled, přístup k odlišnostem příčin vzniku nemocí u konkrétních lidí. Ajurvéda řeší daný problém v celém kontextu, zaměřuje se na člověka jako celek, a nevyčleňuje nemoc jako samostatnou jednotku.
V této práci se chci zaměřit na ajurvédské pojetí kůže jako takové, příčinám vzniku problémů ve vztahu ke konstitucím, na nejčastější problémy se kterými se v praxi setkávám a jejich řešením. Jelikož zpracování míním dále využít pro naši praxi, bude koncipována jako ajurvédský nástin možností, které může každý využít pro zlepšení svých potíží. Je samozřejmé, že často se nelze obejít bez kompletní ajurvédské diagnostiky daného člověka pro plné chápání a vyřešení jeho problému, ale mnohdy i zavedení obecnějších správných pravidel v životosprávě, režimu a péči může významně pomoci.
Kůže (v sanskrtu Twak) je největším orgánem lidského těla. Je hlavním smyslovým orgánem. V ajurvédském chápání má kůže 7 vrstev oproti 4 vrstvám moderního pojetí. Vrstvy se nenacházejí jen povrchně, ale rozšiřují se do hlubších úrovní těla. Kožní onemocnění je většinou zakořeněné hluboko do různých tkání neboli dhátů, jako je tuková tkáň - Meda dhatu, svalová - Mamza dhatu, krevní- Rakta dhatu a dalších. Kůže je jako zrcadlo, které odráží kvality hlavně Rakta dhatu (krevní tkáně) a Rasa dhatu (plazmové tkáně - tkáně, ze kterých jsou vyživovány ostatní tkáně). Rasa dhatu je první tkáň, která je živena potravou, kterou jíme. Plazmová tkáň je sladká, transparentní lepkavá tekutina, která proudí s krví. Spolu s tvorbou krve, lymfy a výživy všech sliznic plazmová tkáň také vytváří pokožku. Znakem zdravé tkáně v plazmě je zářící a zdravá kůže, která je hladká, měkká a krásná bez pupínků či nejednotné barvy. Další velmi důležitou funkcí plazmové tkáně je regulace menstruačního cyklu. Zdravý menstruační cyklus je také znakem zdravé plazma tkáně a nevyvážený menstruační cyklus jde často ruku v ruce s kožními problémy.
Kvalita a funkčnost těchto tkání je tedy přímo úměrná zdraví naší kůže. Jinými slovy - bilance našeho vnitřního zdraví je to, co určuje vitalitu, zdraví a lesk naší pokožky.
V ošetření kůže převládají hlavně externí aplikace např. různých krémů nebo olejů, ty však nikdy nemohou dosáhnout hlubších vrstev pokožky. Při zevní aplikaci různých prostředků příznaky často vymizí pouze dočasně, ale onemocnění není vyřešeno. Ajurvéda se snaží chorobu vykořenit tím, že léčí přesnou příčinu. Z uvedených důvodů je obtížné daný problém vyřešit rychle, často trvá delší dobu, než je nemoc vyléčena trvale.

Nyní si důkladněji rozebereme vztah jednotlivých dóš ke vzhledu kůže a k náchylnosti k jejím onemocněním:
Podle základních principů ajurvédy má každý člověk vrozenou kombinaci 3 dóš - váta, pitta, kapha - tzv. prakriti. Kombinace těchto 3 dóš jsou u různých lidí v různých poměrech. U každého jedince je dominantní 1 nebo 2 z těchto dóš a dle toho se určuje 7 druhů prakriti - váta, pitta , kapha a tzv. smíšené typy (váta-pitta, váta-kapha, pitta-kapha a váta-pitta- kapha). Každá dóša má specifické vlastnosti a je to kombinace těchto vlastností, co nás činí stejně unikátní jako je naše DNA nebo genetický kód. Každá z dóš je kombinace dvou z pěti prvků - prostor, vzduch, oheň, voda a země. Nebudu se zde věnovat rozsáhlé charakteristice jednotlivých konstitucí, pouze uvedu pro připomenutí - váta má lehké a pohyblivé kvality vzduchu a prostoru, pitta je vášnivá a energická kombinace ohně a vody, kapha je stabilní a spolehlivá kombinace vody a země.
Spolehlivé určení prakriti u jednotlivce zahrnuje řadu diagnostických metod, jejichž popis přesahuje rámec mé práce. 

Nyní se detailněji zaměříme na složení kůže, popis ajurvédských typů pleti a jejich náchylnosti k poruchám:
Kůže má 3 HLAVNÍ VRSTVY :
Povrchní fascie neboli Apicharma je v neustálém kontaktu s vnějším světem, proto je schopna se sama opravit z důvodu přizpůsobení se vnější atmosféře. V důsledku má tendenci být často suchá, šupinatá či podrážděná. U lidí typu váta (jež se skládá z kvalit vzduchu a éteru) je pravděpodobnější, že trpí dráždivými kožními projevy v povrchové vrstvě kůže. Z tohoto důvodu váta konstituce mají větší sklon k suché kůži, suchým ekzémům, podrážděné kůži a lupům. Vlhké počasí, suchá, chladná a syrová strava a stres mají tendenci zvyšovat váta dóšu a s tím souvisejících poruch. Snížení vystavení se těmto vlivům může přispět k odstranění těchto poruch, stejně jako aplikování vysoce hydratačních přípravků a provedení lehkých úprav životního stylu a stravy. U konstituce váta a jejich kožních obtíží platí- stejně jako u ostatních potíží -lehce nabyl, lehce pozbyl.
Druhá vrstva kůže se skládá hlavně z pojivové tkáně, krevních cév a plazmy. Je zde tedy větší tendence k vlhkosti a teplu. Při velkém množství toxinů áma cirkuluje právě v této vrstvě a kůže má tendenci být podrážděná, horká a červená. Lidé konstituce pitta (tvořené ohněm a vodou) jsou tedy proto náchylnější k onemocněním typu ekzém, který je zánětlivý, horký a červený, stejně jako k růžovce (rosacei), dermatitidě a dalším zánětlivým kožním onemocněním. Ke zhoršení těchto nemocí může rovněž přispět stres a hněv. Použití vhodných přípravků, pittu redukující dieta, snížení stresu a úprava životního stylu může výrazně pomoci léčit tyto poruchy.
Třetí vrstva kůže známá jako "Addhus Charma" se skládá z pojivové tkáně, tuku a krve. Tato vrstva kůže má větší toleranci pro toxicitu. Nicméně pokud množství toxických látek převrší pomyslnou mez, pomalu se začnou objevovat poruchy. Ovšem kožní poruchy ovlivněné třetí vrstvou je mnohem složitější léčit. Lidé konstituce kapha (která se skládá z kvalit země) jsou náchylnější k poruchám ve třetí vrstvě. Typickým představitelem onemocnění této vrstvy je lupénka (psoriasis). Dalšími nemocemi této vrsty jsou např. infikované vředy a mokrý ekzém. Dlouhodobým přístupem prostřednictvím uplatňování správného přístupu jako je používání vhodných přípravků, bylin, úpravou životního stylu a jídelníčku stejně jako hloubkově očistných procedur jako je Panchakarma může být kapha onemocnění zcela vyléčeno. Zde rovněž platí-stejně jako u všech ostatních poruch u kapha konstituce - problém delší dobu vzniká, potřebuje delší čas k odstranění, ale jakmile je odstraněn, už se nikdy nevrátí.

Nyní se blíže podívejme na jednotlivé typy kůže:

Váta kůže je obecně suchá, tenká, jemná a chladná na dotek, snadno se dehydruje a je málo odolná vůči vlivu suchého a větrného počasí. Váta kůže stárne rychleji a má tendenci být suchá, drsná a šupinatá, pokud není v rovnováze.
Pitta kůže má tendenci být citlivá, je měkká, teplá a středně silná. Má menší toleranci k teplému jídlu a slunečnímu záření. Je náchylnější k tvorbě pih a znamének než ostatní typy pleti. Pokud je vychýlená z rovnováhy, může vznikat akné, vyrážky, růžovka nebo pigmentové skvrny.
Kapha kůže může mít všechny vlastnosti vody a země - bývá mastná, tlustá, bledá, měkká, chladná a má větší toleranci k slunečnímu záření. Kapha kůže zpravidla stárne pomaleji a tvoří méně vrásek než ostatní dva typy pleti. Kapha kůže se často potýká s rozšířenými póry, zvýšenou mastnotou, komedony, pupínky, vlhkými druhy ekzému a otoky způsobenými zadržováním vody.
Kombinované typy kůže:
Váta - pitta - je zároveň suchou a citlivou se všemi dalšími kombinovanými vlastnostmi
kapha - pitta - kůže mastná a citlivá
Váta - kapha - kůže, která je obecně suchá s mastnými zónami. O tomto typu pleti se v západní rétorice nejčastěji hovoří jako o tzv. smíšeném typu.

Ajurvédský přístup k péči o smíšenou pleť z hlediska dóš bere v úvahu životní prostředí a sezónní faktory. Např. člověk s váta-pitta kůží se má řídit doporučeními pro pitta kůži v létě a váta kůži v zimě. Typ kapha-pitta se má řídit doporučeními pro pitta kůži v létě a kapha kůži v zimě. Typu váta -kapha nejvíce prospívají obecné pokyny pro vátu se zaměřením na čištění mastných zón.Péče o jednotlivé typy kůže
Na tomto místě bych se ráda zastavila, neboť mám téměř dvacetiletou praxi v kosmetologii a setkávám se velmi často s nerozhodností klientek, co vlastně používat pro denní péči o kůži. Jsou tak zahlceny informacemi, reklamou a různými protichůdnými radami, že jsou z toho mnohdy úplně zmatené. Obecně pro všechny radím následující:
1. Základem je samozřejmě kompletní diagnostika pleti, díky níž víte, nač se zaměřit. Stačí chybně vytvořené závěry vlivem některých špatně pochopených ukazatelů a můžeme si sami nevhodnou péčí vytvořit nemalé problémy. Na základě této diagnostiky
2. Vybírejte pečující přípravky vhodné konkrétně pro Vás.
3. Pečujte o pokožku pravidelně, denně a to bez vyjímky. Nikdy nezanedbávejte pečlivé odlíčení make-upu. Pouze pravidelnost má v dlouhodobém horizontu šanci pomoci udržet pokožku zdravou, zářivou, mladistvou a krásnou
4. Kosmetiku volte ideálně ČISTĚ PŘÍRODNÍ. Tyto dvě slova chci velmi zdůraznit, protože v současném komerčním světě pojem přírodní kosmetika má velmi široké rozpětí. Řada firem šikovně využívá tendence návratu k přírodě a velmi často lživě prezentuje své výrobky a zamlčuje při prezentacích mnohé chemické příměsi. Člověk, který se přesně nevyzná v položkách ve složení výrobků, často v mylném dojmu používá škodlivé chemické výrobky, aniž by si toho byl vědom. Nejjednodušším vodítkem jsou certifikované výrobky v bio kvalitě, zde je pouze dobré znát přísnost kritérií jednotlivých certifikací. U ostatních výrobků pečlivě studujte složení nebo tento úkol přenechte někomu důvěryhodnému, kdo se v dané problematice vyzná. Z dlouholetých zkušeností jak s komerční chemickou kosmetikou, tak čistě přírodní a ajurvédskou kosmetikou mohu s čistým svědomím říci, že prospěch kůže z přírodní péče je NEPOROVNATELNÝ. Samozřejmě jsou i zde velké rozdíly v jednotlivých značkách a přípravcích, jejich recepturách, ale efekt v řešení problémů s kůží či zachování mládí a zdraví pokožky je z dlouhodobého hlediska naprosto nesrovnatelný s klasickou chemickou kosmetikou. Čistě přírodní pokud možno volte i dekorativní kosmetiku, skvělý výsledek takovéto péče pak je ještě mnohonásobně vyšší. V dřívějších dobách dekorativní kosmetika z hlediska efektu za konvenční kosmetikou trochu pokulhávala, výrobci ještě neměla s výrobou takové zkušenosti, dnes je nejenže stejně efektivní, ale některé značky jsou v mnoha ohledem mnohem lepší. Jedná se především o minerální kosmetiku, např. můj dlouholetý favorit kosmetika Lily Lolo získala pro rok 2016 prestižní ocenění Natural health beauty awards v kategorii nejlepší dekorativní kosmetika. Dnes již tedy nevidím jediný důvod, proč používat klasickou kosmetiku, když s lepším efektem a navíc bez mnoha zdraví škodlivých substancí můžeme o plet´pečovat tímto způsobem. Navíc kdo je šikovný, může si kosmetiku vyrobit sám, k dispozici je mnoho literatury i internetové obchody se surovinami potřebnými k výrobě. A radost z vlastními silami umíchaných voňavých mastiček je potom také skvělá.


Nyní přejděme k jednotlivým typům pleti dle ajurvédy a doporučením k péči:

Váta plet´ - aby váta kůže zůstala mladistvá, je potřeba výrobky vybírat velmi pečlivě a uvážlivě. Měly by obsahovat takové silice, výtažky či kombinace bylin, které vyživují a hydratují pokožku, jinak hrozí brzký výskyt vrásek a předčasného stárnutí pleti. Na tělové masáže je jako základový olej nejvhodnější sezamový nebo avokádový, z bylin je zevně vhodný např. šafrán, kurkuma. Byliny a éterické oleje se volí hlavně zahřívací a výživné. Výborná je denní teplá olejová masáž sezamovým olejem. Pro péči o obličej jsou nutné přírodní hydratační přípravky a obličejové oleje. Důležitý je dostatek odpočinku a pravidelný denní režim, který pomáhá udržet tělo a mysl v rovnováze. Pravidelné cvičení jógy, procházky a plavání jsou vhodné aktivity pro váta typ pleti.

Z hlediska výživy je vhodné jíst :
- převážně teplé, mastné potraviny a upřednostňovat sladkou, kyselou a slanou chutˇ k vyrovnání suché, hrubé, pohyblivé váta dóši. Nevhodná je konzumace suché, chladné a syrové potravy.
- dostatek sladkého šťavnatého ovoce, které pomáhá očistit tělo zevnitř a poskytuje dostatek hydratace.
-větší množství ghí (přepuštěného másla), olivového oleje a dalších za studena lisovaných olejů
- potrava by měla zahrnovat organické mléko, celá zrna a zelenou listovou zeleninu. Je nutné pít každý den dostatek vody pro vnitřní hydrataci.

Pitta pleť- pitta kůže potřebuje ochlazení i výživu. Je vhodné používat produkty péče o pletˇ, které pomáhají zvýšit odolnost vůči slunečnímu záření. Doporučuji vyhnout se klasickým opalovacím přípravkům, jejichž chemické složení je více než sporné, a používat výhradně čistě rostlinné oleje s přirozeným UV filtrem (např. olej z maliníkového listí, avokádový olej, kokosový olej a další) nebo přípravky v bio kvalitě s minerálními filtry. Zde je vhodné zjistit složení a vyhnout se výrobkům používajícím nanotechnologii, která je také velmi riziková. Pro pitta kůži je nutné vyhnout se cílenému opalování a různým terapiím, které vedou ke zvýšené citlivosti kůže (např. chemické peelingy, A.H.A. kyseliny apod.). V péči o pokožku není vhodné používat páru, sauna je naprosto nevhodná. Je nutné nepoužívat syntetické a dráždivé přípravky, nejvhodnější jsou čistě přírodní přípravky zaměřené na výživu a hydrataci.
Nejvhodnější olej v péči o pitta pokožku je ochlazující olej kokosový, a nejpřínosnější pro péči je aloe vera gel, který je používán jako základ pod krém či jako tělový hydratant ať už samostatně či jako součást přípravků.

Z hlediska výživy je vhodné jíst :
-potraviny vyznačující se hořkou, sladkou a adstringentní chutí - např. sladké šťavnaté ovoce. Naopak je nutné se vyhýbat horkým kořeněným jídlům, kyselému, pikantnímu a přebytku smažené potravy, dodávající teplo do již ohnivé konstituce.
-denně okvětní lístek růže. Růže je považována za výborný ochlazovač mysli, těla a emocí. Je vhodná redukce stresu, pravidelná meditace
-vařit je vhodné s chladícím kořením jako je fenykl a lékořice.

Kapha pleť- kapha kůže je díky své tlouštce a mastnotě více náchylná k akumulaci ámy- toxinů pod kůží. Lidé s kapha kůží potřebují provádět v pravidelných intervalech detoxikaci, a to jak vnější tak vnitřní. Pro péči je velmi vhodná exfoliace, např. jíly s příměsí bylin. Čistící a exfoliační masky nanášejte co nejčastěji, ajurvédské masky se doporučují nanášet v kúře každý den pro výraznější efekt. Velmi vhodná je každodenní olejová masáž, která pomůže rozproudit krevní oběh. Nejvhodnější oleje pro péči jsou hořčičný či olivový. Na mytí je výborný odvar z kořene lopuchu či řebříčku. Ideální je každodenní energické cvičení pro aktivaci krevního oběhu.

Z hlediska výživy je vhodné jíst :
-potraviny teplejší, lehčí, méně mastné. Naopak nevhodné jsou těžké, těžko stravitelné potraviny. Je nutné vyhnout se přílišnému množství sladkých nebo smažených potravin, které zhoršují maštění kůže. Nevhodné jsou mléčné výrobky. Přijímaná potrava by měla být pouze v průměrném množství.
-více adstringentní, hořké, štiplavé chuti pomáhá stimulovat trávení a rovnováhu kapha kůže.

-hodně bio ovoce a zeleniny pro vnitřní očistu těla.-vařit je vhodné se zahřívacím kořením jako je zázvor a černý pepř, aby silný zažívací oheň zabránil kumulaci ámy uvnitř těla.

-potraviny vybírejte podle své osobní konstituce
-jídelníček přizpůsobujte ročnímu období
-nechávejte mezi jednotlivými jídly 4 až 6 hodin pauzu, nesvačte
-nejezte, dokud předchozí jídlo není stráveno
-nejezte, pokud nemáte hlad
-jezte potraviny čerstvé, neohřívané, dobře uvařené a lehce stravitelné
-konzumace mezi jídly oslabuje trávení
-důležitá je správná kombinace potravin, aby jídlo mohlo být kvalitně stráveno
-ovoce jezte pouze samostatně

Pijte převařenou vodu. Takto upravená je tridošická, tzn., že působí vyrovnávacím vlivem na všechny tři dóši.

Návod k přípravě - vodu vařte 3-5 minut bez zakrytí a udržujte v průběhu dne horkou (termoska). Popíjejte po doušcích v průběhu dne, ideální je najednou vždy vypít cca 1 až 1,5 deci. Při jídle pijte minimálně nebo vůbec. Denně je vhodné vypít 1 až 1,5 l této převařené vody, nedá se ovšem zahrnout do pitného režimu, protože se nevstřebává. Je nutné v závislosti na konstituci k pití této vody dodržovat klasický pitný režim. Při kúře se může objevit i zvláštní druh žízně způsobený ámou, která se vyplavuje. Tato voda má specifické vlastnosti, stahuje ámu z těla a působí v tkáních jako jemný kartáček. Délka kúry je úměrná potřebě detoxikace, minimální doba je 10 dní a ideální doba je nejméně 1 měsíc. Obézní lidé podstupující kúru déle -i 6 měsíců a více- mohou zaznamenat výrazný úbytek hmotnosti.
Tip pro ty kdo chtějí zhubnout- pijte teplou vodu cca hodinu až půl hodiny před jídlem, k tomu můžete rozžvýkat plátek zázvoru. Zázvor lze konzumovat čistý nebo s citrónem a trochou soli příp. s trochou medu, tato kombinace ovšem není vhodná u přebytku pitty. Velmi vhodné je popíjet v průběhu dne i teplou vodu se zázvorem

Dalším důležitým faktorem ve vztahu ke zdraví pokožky je pitta dóša. Z ajurvédského pohledu ačkoli jsou kožní nemoci způsobeny nerovnováhou všech tří dóš, primární úlohu ve vztahu ke kůži hraje právě pitta dóša. Rakta dhátu se stává nevyváženou při životním stylu, při kterém např. jíme ohřívané jídla, popíjíme alkohol nebo jíme jiné nevhodné potraviny přetěžující játra, přehnaně se sluníme, pracujeme nadměrně či zažíváme negativní emoce- stručně řečeno jednání, které má atributy pitta dóšy. Není proto divu, že jedinci s konstitucí pitta mají větší sklon ke kožním onemocněním než konstituce váta nebo kapha, i třeba proto, že pitta má sklon k přehřátí krve. Pitta je zodpovědná za metabolismus, teplo a trávení. V případě, že je pitta příliš vysoká, zahřívá krev a horká krev vytváří zarudlou kůži, pupínky, záněty, stejně jako hněv a podrážděnost.
Pitta dóša má 5 subdóš, z nichž jedna- Bhranjaka pitta - spočívá v kůži a její nerovnováha má přímý vztah ke kožních poruchám. Jedním z důvodů, proč je v rané adolescenci typické akné je ten, že je to věk, kdy začíná pitta dominovat ve fyziologii. Zvýšení pitty je také důvod, proč kožní problémy často vzplanou v letních měsících- období pitty.

U kojenců a malých dětí je převládající kapha dóša. Kapha je zodpovědná za strukturu. Kapha tvoří naše kosti, svaly a tuk, maže klouby, dodává energii do srdce a plic a udržuje imunitu. Během této doby masivního tělesného růstu a tělesného vývoje jede kapha na plné obrátky.
Jakmile se blíží dospívání, tělo začne přechod z převládající kaphy na pittu. Hormonální změny puberty jsou aktivovány pittou. Celý dospělý věk je ve znamení pitty. V přechodu nastávají hormonální změny směřující ke stáří - váta věku.
Je zřejmé, že v případě většiny kožních problémů by z důvodu výrazného zapojení pitty měly být z potravy či denního režimu odstraněno vše, co zvyšuje element ohně v těle. Jedná se vše horké, kořeněné, smažené, mastné. Nevhodné jsou i sýry a zvlášt nevhodné je červené maso. Dále je třeba se vyhnout kyselým potravinám jako jsou rajčata, citrusové plody, jogurt, ocet a další. Vystavení se působení tepla a slunce, nadměrné pití čaje, kávy a alkoholu, stejně jako kouření může také zhoršit pittu. Pittu vyrovnávají tyto chutě - sladká, hořká, svíravá a tyto vlastnosti pokrmů - studená, těžká a suchá Pittu zhoršují tyto chutě - štiplavá, kyselá, slaná a tyto vlastnosti pokrmů - horká, lehká, olejovitá..
V letních měsících, kdy hrozí zhoršení kožních problémů, je nutné si dávat pozor na:
-bazény s chlorovanou vodou- chemikálie v bazénech mohou zhoršit onemocnění kůže související s pittou.
-nedostatek vody v pitném režimu - voda je nejlepší nápoj pro lidi s kožními problémy. Čerstvé zeleninové a ovocné štávy jsou také v pořádku, vyhnout se je však potřeba lahvovým nápojům a limonádám.
-kofeinové, sycené a ledové nápoje - kofeinové nápoje dehydrují, ledové sycené nápoje snižují schopnost trávení potravy, což vede k toxickému hromadění ámy a tím ke zhoršení nebo vyvolání kožních problémů.
-nedostatek odpočinku- letní doba je delší a láká k delšímu ponocování. Nicméně bez ohledu na roční období je spánek mezi 10. 00 a 2. 00 hodinou považován za nejhlubší a nejvíce regenerační. Pokud je člověk vzhůru v této době, jež přísluší pitta dóše, může se cítit čilý a plný energie, avšak skutečný vliv tohoto nočního pitta cyklu je opravit a regenerovat organismus. To se může dít pouze při spánku. Pokud člověk ponocování praktikuje pravidelně, může si vytvořit nerovnováhu pitty stejně jako může narušit schopnost těla zůstat vyvážené a zdravé.
-oči- jedním z hlavních sídel pitty jsou oči. Je nutné si oči chránit slunečními brýlemi, skvělé jsou i obklady se studenou či růžovou vodou po dobu 10 minut.

Další tipy pro zabránění vzniku kožních onemocnění a pomocníci při jejich řešení:

-každé ráno na lačný žaludek je vhodné užívat bio aloe vera gel. Aloe vera je známé v sanskrtu jako "Kumari", což znamená princezna nebo mladá dívka. Jak značí tyto názvy, pomáhá udržovat zdraví a mládí. Odstraňuje přebytečnou pittu, vyživuje plazmovou tkáň a čistí játra. Z vlastní praxe mohu doporučit také aloe vera pro zevní použití. Používám již osvědčené značky v biokvalitě buď se samotným aloe vera bez konzervantů či s přídavkem dalších látek- např. kyseliny hyaluronové). Aloe vera gel je dle mých zkušeností nepostradatelný pro své široké uplatnění v případě různých kožních problémů i jako kosmetikum. Aloe vera gel nanesený jako podklad pod další kosmetické přípravky by měl být pro každého denní rutinou, u pleti nedochází k dehydrataci, vyhlazují se šupiny, vrásky a další kosmetické defekty. Aloe vera se blíže budu věnovat v sekci byliny pro léčbu kožních nemocí.

- lahodný nápoj k omlazení a dosažení svěžího vzhledu pokožky je čistá minerální voda s 1 lžičkou organické růžové vody. Růžovou vodu je skvělé používat i zevně pro očištění nebo jako tonikum po očištění pokožky. Díky její mírné trpkosti skvěle čistí a zpevňuje pokožku, po jejím používání plet vypadá fantasticky. Z vlastní zkušenosti mohu rovněž doporučit postřik kvalitní bio růžovou vodou při pobytu na slunci nebo v průběhu dne. Úžasně plet osvěží, zklidní a zhydratuje.

-výborné kožní tonikum je vnitřní kombinace aloe vera se shatavari. Při současném používání je plet omlazována a je krásně lesklá.

-pokud plet trpí na akné, je vhodné užití 2 kapslí organického neemu 3x za den. Neem je jako velmi hořká bylina velmi dobrý pomocník v čištění krve a kůže. N
eemu se budu rovněž blíže věnovat v sekci byliny pro léčbu kožních nemocí.

- další byliny, které díky své hořké, svíravé chuti a ochlazujícímu účinku spolu s čištěním krve pomáhají čištění kůže a ničení bakteríí jsou lopuch, pampeliška, echinacea, červený jetel, z ajurvédských gotu kola, guduchi, manjistha či kurkuma.

- ajurvéda doporučuje denní olejovou masáž pomocí sezamového, kokosového nebo mandlového oleje dle konstituce a ročního období. Zahřátým olejem se masíruje celé tělo, nechá se následně působit 20 minut a umyje se v teplé sprše. Procedura zanechává pokožku vláčnou, jemnou a vyživenou. Olej se kůží absorbuje a dochází k vyživování tkání.

Organický sezamový olej díky velkému obsahu vápníku je zahřívací a uklidňující, proto je velmi vhodný pro suchou a stresovanou pokožku a váta konstituci.

Organický kokosový olej je vynikající pro pitta pokožku náchylnou ke spálení sluncem či k vyrážkám, protože pomáhá odstraňovat některé toxiny z tepla, které se kumulují pod kůží.

Pro kapha konstituci je jako masážní olej nejvhodnější olej hořčičný či olivový.


-naprosto nutný je dostatečný příjem vody, nejlépe pokojové teploty. V závislosti na konstituci je vhodné denně vypít 4-7 sklenic čisté vody za den (nejsou zde započítány další nápoje). Pomáhá to vyprázdnění plazmové tkáně a voda doslova omývá a čistí tkáně. Znovu chci zdůraznit i vynikající vlastnosti převařené vody, o které jsem se již zmiňovala, ve vztahu k čištění tkání a tím i pleti. Z mnoha ohlasů mohu říci, že to je to jedna z nejlepších procedur, časově a finančně nenáročná, kterou by měl pravidelně provádět každý člověk. V případě kožních neduhů dokáže malé zázraky.
-vhodné je jemné vyčištění střev, v případě zácpy jsou užitečné jemné přírodní projímadla jako jsou sušené švestky, datle či rozinky.
 Skvělou rasajánou vhodnou pro všechny dóši je triphala - ajurvédská směs 3 ovocných plodů, která jemně čistí střeva, harmonizuje celý organismus a má podpůrnou funkci u mnoha nemocí včetně kožních. Triphala se používá ve formě čurny-prášku nebo kapslí před spaním s teplou vodou nebo mlékem po dobu minimálně 3 až 6 měsíců nebo i déle. Není návyková, proto je vhodná k dlouhodobému použití, krátkodobé použití není tolik efektivní.
-pro zevní použití na jakékoliv kožní onemocnění je vhodná rozemletá kurkuma, která pro své antiseptické a omlazující účinky patří mezi nejlepší byliny. Je to rovněž nejlepší přírodní přípravek pro zastavení krvácení či jakékoliv i otevřené rány, pomáhá rány zacelit a uzdravit. Kurkumu jsem mnohokrát vyzkoušela na své kůži vždy s velkým úspěchem při různých poraněních. Velmi mi pomohla se zacelením rány při ruptuře čerstvé jizvy po císařském řezu.


NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ NEMOCI A JEJICH LÉČBA

EKZÉM
-ekzém neboli dermatitida je obecný termín pro několik typů kožních onemocnění, které se projevuje jako odlupování kůže spojené se suchostí, praskáním kůže až mokváním, většinou doprovázené svěděním v různém měřítku nebo i bolestí. V chronických stádiích se může přidat vytékaní hnisu a krvácení z postižených oblastí.

Příčiny vzniku ekzému z hlediska klasické medicíny:
Jedná se o autoimunitní onemocnění, které postihuje lidi obou pohlaví a všech věkových kategorií a počet lidí s diagnostikovaným ekzémem stále stoupá. Ovšem ekzém není samostatná nemoc, je to reakce kůže, která vzniká v důsledku řady podmínek. Přesný důvod vzniku ekzému dosud není znám, za hlavní příčiny vzniku jsou pokládány dědičné faktory, životní prostředí, zevní i vnitřní alergeny jako prach, plísně, chemické látky v produktech péče o pletˇ, čistidla a mnoho dalšího. Často bývá spojen s citlivostí na určité potraviny jako je např. lepek, sója, kukuřice či mléčné výrobky. Za jednu z hlavní příčin vzniku ekzému je přisuzována poruše tvorby kožní bílkoviny zvané filaggrin. Předpokládá se, že velkou roli při rozvoji ekzému také může hrát vysoká hladina stresu, kolísání hladiny hormonů během menstruačního cyklu, během těhotenství a během menopauzy. Rovněž nízká vlhkost vzduchu může být faktorem vyvolávající ekzém.

Existují různé druhy ekzémů, způsobené různými spouštěči nebo faktory a je nutné je odlišit pro správně zvolenou léčbu.
Obecně lze druhy ekzémů rozdělit na alergenní a nealergenní typy.
Alergenní typ - u tohoto typu se většina odborníků domnívá, že má rodinnou vazbu, stejně jako např. senná rýma a astma. Do alergických forem ekzému patří atopický ekzém, dráždivý kontaktní ekzém a alergický kontaktní ekzém.
Nealergenní typ- zde patří seboroický ekzém dospělých, dětský seboroický ekzém, stasis ekzém postihující dospělé a diskoidní (numulární ) ekzém.
Existuje více jak 11 typů ekzémů, z nichž nejběžnější formou je
atopický ekzém neboli atopická dermatitida:

-postihuje lidi všech věkových skupin a je často vázán na alergické reakce. Pacient trpící atopickým ekzémem může mít predispozici k různým alergiím, senné rýmě a astma. Velmi běžný je již v dětském věku a odhaduje se, že tímto ekzémem trpí 1 z 8 dětí mladších 5 let. Problémy často ustávají s koncem batolecího věku, u jiných dětí se vstupem do školy. Nicméně jsou děti, u nichž příznaky ekzému přetrvávají až do doby dospívání nebo do dospělosti. Mnoho dětí, které mají i nadále ekzém jako dospělí jsou často ti, kteří mají mírné nebo středně těžké příznaky, na rozdíl od závažných případů. Obecně lze říci, že ekzém je v prvních pěti letech dítěte mnohem horší, než tomu bude v dalších letech stárnutí jedince.
Příznaky ekzému: Ekzém je dlouhodobé onemocnění vyžadující intenzivní léčbu. Bez vhodné léčby se zhoršuje a může vést k dalším vážným onemocněním. Nejvíce převládající příznaky atopické dermatitidy jsou:
-suchá, popraskaná kůže na těle - hlavně na nohou, pažích, krku, zadní straně uší, rukou, kolen, obličeje, zápěstí, horní části hrudníku a očních víček.
-svědící, zarudlá, oteklá a zanícená pokožka v postižených oblastech. Zhoršuje se v noci a dlouhotrvající svědění spojené se škrábáním může vést k zhrubělé a drsně vypadající kůži.
-načervenalé nebo světle hnědé skvrny na kůži, které se mohou vyvinout v malé rány a puchýře.
-v extrémních případech se kůže stává horká, šupinatá, extrémně suchá a citlivá. Může se přidat vytékání tekutiny a tím umožnit další infekci způsobenou bakteriemi a jinými škodlivými patogeny.

AJURVÉDSKÝ POHLED NA EKZÉM

-V ajurvédě je ekzém označován jako "vicharchika", což znamená, že jeho příčinou je narušení kterékoliv ze tří dóš, které mají vliv na kůži a krev, jakož souběžně i nahromaděné metabolické odpady. Obecně platí, že hlavní dóša, která se na ekzému podílí je pitta nebo kapha, ale zapojeny mohou být všechny tři. Níže je uveden obecný popis toho, jak dóši ovlivňují vlastnosti tohoto onemocnění.
Vata ekzém se vyznačuje extrémně suchou, šupinatou a drsnou kůží. Povrch kůže je tvrdý, kůže svědí a může až bolet pulsující bolestí.

Váta jedinci s ekzémem mají přebytek vzduchu a větru uvnitř těl. To může být také spojeno se zácpou, úzkostí a nespavostí. Kůže se často zhoršuje v chladu, větru, suchu a při stresu. Zhoršení rovněž může nastat při nedostatku oleje a vody v kůži. Váta ekzém se může zhoršovat v zimních měsících, kdy je obtížnější rehydratace pokožky.
Co pomáhá? Kůži se často uleví použitím olejů a mastí. Jelikož lidé s ekzémem mají často potíže s přeměnou omega 3 mastných kyselin EFA na DHA a EPA, vnitřní aplikace omega mastných kyselin často významně pomůže. Výborné je vnitřní použití lněného oleje. Je nevhodné konzumovat suché potraviny jako chleba, sušenky, sušené ovoce atd. a naopak zvýšit příjem polévek, dušených pokrmů a na vodu bohaté zeleniny, které přidají nejen na vlhkosti, ale také mohou pomoci při zácpě.

Pitta ekzém je spojován se zarudnutím, puchýři, krvácením, pocity pálení a infekcí. Z ran může vytékat tekutina. Pitta jedinci mohou být náchylní k seboroické dermatitidě a kontaktní dermatitidě v důsledku nadměrného tepla a to zejména v podpaží a na pokožce hlavy.
Pitta jedinci mají kůži často horkou a zanícenou. Tento stav se zhoršuje teplem a zahřívajícími potravinami, vystavení se slunci a po použití většiny olejů. Tento typ ekzému často odráží stav tepla a toxicity v těle. Tento typ ekzému potřebuje hydrataci, ale ne olej. Nejvhodnější je se olejům při manifestaci projevů úplně vyhnout. U některých lidí s tímto typem ekzému může dokonce olej, i když třeba protizánětlivý, příznaky vyvolat.
Co pomáhá? Ale vera gel nebo voda z heřmánku pomáhá snižovat "teplo"a zánět. Je důležité nejíst kyselinotvorné potraviny. Kyselina je další forma pitty a ti, kteří jsou přirozeně náchylní k vysoké pittě a zánětu jsou také náchylní k překyselení. Jedním ze způsobů, jak toto zmírnit je kurkuma ať už ve formě kapslí nebo ve formě prášku v průběhu vaření. Kurkuma je úžasné protizánětlivé a antibakteriální činidlo pomáhající uklidnit zánět. Důležité je dodržovat pitta dietu, vyhnout se možným alergenům jako jsou mléčné výrobky i citrusovým plodům. Vnitřně je důležité zaměřit se na trávení a kyselost. Vzhledem k tomu, že pitta upravuje zažívací oheň, špatné a přepracované trávení se může projevit jako pitta ekzém.

Kapha ekzém se vyznačuje mokváním, svěděním a ztluštěním kůže. Tento ekzém je mokrý, lepkavý, studený a často oteklý. Kapha typ může být náchylný k seboroickému ekzému, zvláště při přebytku tuků nebo ve vlhkém prostředí a při nadměrném pocení.
Kapha jedinci trpí často zadržováním vody a mastnou kůží. Tento typ ekzému je mnohdy provázen slizničním přetížením, letargií a pomalým metabolismem. Kůže má tendenci být studená, vlhká, lepkavá, mokvavá, oteklá, svědící s bledou barvou. Zhoršuje se za studena, vlhka, po aplikaci oleje a potravin, jako jsou mléčné výrobky a cukr.
K manifestaci obvykle dochází při změně sezóny- zvláště při vstupu do mokřejší sezóny.
Co pomáhá? Opět platí, že na kapha ekzém není vhodný olej. To ale platí pouze u vypuknutí, následně uklidňuje a pomáhá pokožce vykonávat svou bariérovou funkci. Opět kurkuma je vnitřně vynikající pro své antibakteriální vlastnosti. Ještě důležitější je ovšem dieta, která snižuje "vlhkost" (vlhkost nastane, když je tělo plné toxinů).

Tridoshický typ ekzému je ten, kde jsou zapojené všechny tři dóši a symptomy jsou smíšené, což je běžné u mnoha chronických případů.

AJURVÉDSKÉ LÉČEBNÉ METODY EKZÉMU
-ekzém je celostní onemocnění a je potřeba k němu takto přistupovat. Příčina ekzému je zakořeněna hluboce v těle, proto vnější léky samy o sobě tedy většinou účinné nejsou. Příznaky sice po jejich aplikaci mohou zmizet, ale příčina zůstává. Léčba ekzému je tedy stanovena u každého pacienta individuálně dle konstituce a příčiny vzniku. Ajurvédský lékař či terapeut přizpůsobí dietní program a aplikaci bylin dle individuálních potřeb. I v případě, že vzniká z důvodu externích vlivů, toxiny jsou neseny krví a pouze externí aplikace léků je ve většině případů neefektivní. Proces léčby ekzému je v mnoha případech dlouhý, ne ve všech případech je zcela vyléčitelný a pacienti mohou reagovat na léčbu různým způsobem. Některé formy ekzému mají tendenci se zlepšovat spolu se stárnutím jedince.
Důležitým faktorem při odstraňování ekzému je čištění zevnitř, jelikož nahromaděné toxiny mají tendenci se manifestovat k povrchu, na kůži. Zavedení čisté stravy dle konstituce je nutné k podpoře hojení a umožňuje správné trávení potravy. Zabrání se tím dalšímu hromadění toxinů v těle. Další součásti léčby jsou ajurvédské procesy na čištění krve - SNEHANA- olejová masáž, SWEDANA-vyvolání pocení aplikací tepla a PANCHAKARMA-očištující postupy (Vamana-terapeutické zvracení, Vasti-klystýr, Virechana-očista, Siro-virechana-nosní medikace a Rakta mokshana-pouštění krve). Panchakarma umožňuje odstranit hluboko uložené toxiny a metabolický odpad a pomáhá oslabit tendence k nezdravým návykům, které stojí v cestě procesu hojení. Tento typ čistícího procesu je rovněž šitý na míru individuálním potřebám a pomáhá vykořenit základní příčiny tohoto stavu. Panchakarmu lze provádět pouze pod dohledem vyškoleného ajurvédského lékaře, avšak některé jemné čistící postupy lze praktikovat rovněž v domácích podmínkách. Při léčbě jsou také vhodné programy pro zvládání stresu a posílení emoční stability jako je jóga a meditace.
Hlavní léčba ekzému se tedy ve většině případů neobejde bez diagnostiky a léčby ajurvédského specialisty, přesto ajurvéda nabízí celou řadu tradičních opatření, dietního režimu a bylinných přípravků, které se nejčastěji používají a pomáhají ekzém eliminovat.

Dle ajurvédských zásad by měly být ze stravy vyloučeny tyto potraviny:
-hořčice, ředkvičky a okurky
-tučná, mastná a smažená jídla
-příliš kořeněná jídla
-studené jídla a nápoje jako je zmrzlina a ledový čaj
-čaj, káva
-červené nebo sladké víno a tvrdý alkohol
-zahřívací koření
-cukr
-potravinářské přídatné látky

-vhodné je velmi omezit:
-kyselé ovoce, pomeranče, papáju, meloun
-ořechy-zejména kešu, pro ostatní platí před konzumací namočit, jsou poté lépe stravitelné. Namočit je vhodné taky slunečnicové či dýňové semínka, které jsou v této formě velmi vhodné
-silně aromatické potraviny a jídla jako je zázvor, chilli, cibule a česnek
-sýry, ryby, vejce
-nadměrné množství fermentované potravy jako je nakládaná zelenina, tvaroh a jogurt
-nadměrné množství soli
Důležité je dbát na obecné zásady ajurvédského stravování (uvedené výše v doporučeních pro správné trávení), odstranit špatné stravovací návyky a nevyrovnaný životní styl.

Další doporučení:
Vhodné je:
-zařazovat hořkou chuť
-používání kurkumy jako koření či k zevní aplikaci
-pravidelně odstranit ze své stravy či životního prostředí určitý element pro identifikaci případného   alergického spouštěče
-k mytí používat pouze čistě přírodní mýdla či detergenty bez parfémů a chemikálií
-vyvarovat se časté, dlouhé a teplé sprchy nebo vany
-po cvičení se vykoupat pro smytí potu, který je rovněž dráždivý
-vyhýbat se nošení vlněných oděvů v přímém kontaktu s kůží
-používat přírodní vlákna více než syntetické
-vyhýbat se nošení levných kovových šperků, výhodné je stříbro z důvodu chlazení
-žít ve vlhkém prostředí nebo si ho pomáhat vytvářet- zvlhčovače atd.
-eliminovat hněv a stres činnostmi jako cvičení, meditace, jóga, tai-chi
-pravidelně darovat krev pro podporu krevního omlazení a zmírnění symptomů
-pít 6-8 sklenic vody denně
-pravidelně zařazovat ghí (přepuštěné máslo) a omega 3 oleje z vegetariánských zdrojů do jídelníčku,   nejlépe 2x denně rybímu oleji je lépe se vyhnout, protože je příliš štiplavý)
-odolat nutkání postižená místa škrábat, aby se zabránilo zhoršení a šíření do okolí
-nehty mít krátké pro eliminaci poškození případným škrábáním

BYLINY A BYLINNÉ PŘÍPRAVKY VHODNÉ K ZEVNÍ I VNITŘNÍ APLIKACI NA EKZÉM

NEEM neboli margosa je jedním z nejúčinnějších pomocníků při léčbě ekzému či jakýchkoliv kožních chorob. Pomáhá vylučovat toxiny z jater a krve. Neem obsahuje složky nimbin a nimbidin, které jsou protizánětlivé a fungují stejně jako steroid. Vzhledem k analgetickým a antibakteriálním složkám přináší nejen úlevu od bolesti a zklidnění ekzému, ale rovněž chrání před sekundárními infekcemi, které se mohou k ekzému přidružit.
Stručně řečeno, pro kůži má neem mnoho pozitivních účinků, které mají i steroidní krémy, antibiotika a antihistaminika ovšem bez vedlejších účinků.
Existuje celá řada způsobů a forem, jak neem používat - zevně i vnitřně, zde jsou některé z nich:
Neemový olej- je-li používán nepřetržitě po dobu 1 roku a déle, může zastavit opakování ekzému navždy. Výborně chrání pokožku před vysoušením, což je jedním z důvodů, proč se ekzém stále zhoršuje. Je to výborné změkčovadlo a léčí praskliny a mezery v kůži tím, že je vyplňuje a zároveň brání ztrátě vlhkosti a obnovuje ochrannou bariéru pokožky. Změkčovadla jsou pro tyto vlastnosti jedním ze zásadních látek pro léčbu ekzému. Neem je nejúčinnější bylinný lék na ekzémy, který je v dnešní době k dispozici. Při koupi neemového oleje je nutné si dát pozor na jeho kvalitu, protože ne všechny oleje jsou stejné. Surový, za studena lisovaný neemový olej je přírodní produkt a docela silně zapáchá. Mnoho neemových olejů jsou ale rafinované výtažky, z nichž mnohé mohou obsahovat zbytky rozpouštědel a při použití na podrážděnou pokožku jsou dokonce rizikové.
Použití: neemový olej použijte ke konci sprchování nebo jej použijte po sprchování ještě na vlhkou pokožku. Pozor, nedávejte koncentrovaný neemový olej rovnou na ekzém, v tak silném provedení může dokonce přivodit kontaktní dermatitidu. Je vhodné ho smíchat s některým vhodným nosným olejem dle typu ekzému. Neemový olej může být rovněž obsažen v mlécích či krémech určených k péči o ekzematickou pokožku, dejte si pouze opět pozor na celkové složení daných preparátů. U některých typů výrobků sice může být obsažen jako účinná složka, ostatní komponenty mohou být chemického a tím dráždivého rázu.
Neemové listy-lze použít jako odvar, kterým se několikrát denně omývá postižená kůže
Recept: 20-30g neemových listů vařit po dobu 15-20 minut s 5 šálky vody. Ochlazeným odvarem se omývá postižená oblast pokožky.
Neemové listy lze rovněž použít čerstvé -rozmačkané a smíchané s lžící kurkumového prášku se aplikují přímo na kůži. Jedná se o nejjednodušší a nejúčinnější lék.
Neemové listy je rovněž vhodné konzumovat vnitřně- bud čerstvé, nebo v našich podmínkách ve formě kapslí či čaje. Vydatně pomáhájí při čištění krve a tím léčbě ekzému.

ALOE VERA- mnohostranně účinná bylina, nedocenitelný pomocník při různých kožních problémech včetně ekzému. Existuje jí asi 300 druhů, nejvíce se používá Aloe barbadenis. Hydratuje, zklidňuje a ochlazuje kůži postiženou ekzémem.
Použití: bylinku si můžeme pěstovat sami, šťávu z listů potom následně používat k potírání postižené kůže. Také se dá zakoupit ve formě gelu, jak jsem již zmínila výše, mám s ním rovněž vynikající zkušenost pro různé typy problémů včetně ekzému. Zásadní je kvalita výrobků, nejlepší je biokvalita bez chemických příměsí.
Aloe je také vhodné k vnitřnímu použití, je to silná rasajána se spoustou vitamínů a minerálů. Má výrazný detoxikační účinek, má účinek na všechny tři dóši a lze ji brát dlouhodobě. Ochlazuje krev, čistí střeva, podporuje hojení kůže. Pozor je třeba si dát u těhotenství, kde její použití není vhodné.

KURKUMA- kurkuma je jedním z nejsilnějších přírodních inhibitorů zánětu. Detoxikuje, zklidňuje zánět a zmírňuje svědění. Pasta z kořene Curcuma longa je vynikajícím prostředkem ke zklidnění ekzému.
recept: polévková lžíce prášku z kurkumy se vaří s 1 šálkem vody. Nechá se vychladnout a hustá pasta se aplikuje přímo na postiženou kůži. Může se udržovat ve skleněné nádobě v chladu, pozor -tato pasta barví jak kůži, tak vše okolo!
MANJISTHA- odstraňuje zůstatky pitty v kůži, zklidňuje svědění a čistí krev
GUDUCHI- vyrovnává všechny tři dóši, zejména pittu, omezuje pálení a systémový zánět.
PUNARNAVA- výborná bylina pro pittu a souvisejících kapha onemocnění
LÉKOŘICE (glycirrhiza glabra) -zklidňuje a zjemňuje tkáně, snižuje vátu a pittu
SHATAVARI- ochlazuje krev, uklidňuje pittu v GI traktu a v celém těle
TRIPHALA- čistí celý GI trakt, podporuje zdravé trávení a vstřebávání živin a zlepšuje tón pleti
GOTU KOLA- čistí krev, snižuje účinky stresu a uklidňuje nervy a mysl
JATAMANSI- zklidňuje mysl, nervovou soustavu, podporuje, čistí krev a vyrovnává všechny tři dóši
ASWAGANDHA- snižuje účinky stresu, uklidňuje vátu v mysli a celém nervovém systému
BABUL (acacia arabica)- kůra tohoto stromu je velmi účinný lék. Odvar se používá k obkladům postižených oblastí.
KARANJA- emulze vyrobená ze semen smíchaných s citrónovou štávou je velmi účinná k zevnímu použití. Olej karanja je rovněž výborný přírodní blokátor UV záření pro jeho schopnost UV záření částečně absorbovat.
LNĚNÉ SEMÍNKO- lněný olej ve směsi s vápennou vodou (roztokem hydroxidu vápenného) je velmi účinný na mnoho kožních problémů včetně ekzému.
TIKTA GHRITA- hořké medikované ghí- 2 čajové lžičky ráno na lačno je účinný lék na ekzém, čistí krev, čistí a reguluje správnou funkci jater

OLEJE A ESENNCIÁLNÍ OLEJE VHODNÉ K PÉČI O EKZEMATICKOU KŮŽI

-MANDLOVÝ OLEJ - je velmi dobré změkčovadlo, které vyživuje suchou pokožku. Použití tohoto oleje může značně ulevit od svědění způsobeného ekzémem. Tento olej bohatý na vitamíny, obsahuje ursolovou kyselinu a kyselinu olejovou, které mají protizánětlivé vlastnosti a účinně opravují poškozenou kůži. Masírování tímto olejem před umytím může zabránit vysoušení pokožky a ekzém zklidní.
AVOKÁDOVÝ OLEJ- bohatý na vitamíny A, D a E pomáhá nejen při udržování zdravé pokožky, ale také při zmírňování ekzému. Olej se může aplikovat zevně přímo na ekzém nebo používat vnitřně.
LNĚNÝ OLEJ- je výborným zdrojem esenciálních mastných kyselin a alfa-linolenové kyseliny, která může pomoci při snižování zánětu způsobeného ekzémem. Jeho pravidelná konzumace může zabránit opakovaným atakům ekzému. Ajurvéda rovněž doporučuje jeho zevní aplikaci spolu s vápennou vodou.

ESENCIÁLNÍ OLEJE jsou nejčistší formou olejů a jsou ideální při léčení mnoha kožních onemocnění včetně ekzémů. Ajurvéda nejvíce doporučuje levandulovou silici, pačuli esenciální olej, rozmarýnový olej, tea tree olej, cypřišový olej, tymiánový olej, olej z cedrového dřeva, heřmánkový a palmarosa olej.
K aplikaci při koupání, k přímé aplikaci i konzumaci je vhodný pupalkový olej, jelikož zvyšuje hladinu omega mastných kyselin, které postrádají lidé postižení ekzémy. Tento olej obsahuje kyselinu gama-linolenovou známou jako GLA, která se často používá k léčbě osob s kožními onemocněními, protože kontroluje kožní záněty a alergie.
Další vhodné tuky pro promašťování ekzematické kůže jsou čisté kakaové máslo, ghí, sezamový olej ( u váta konstituce).


AKNÉ (acne vulgaris)

-acne vulgaris je velmi častým kožním onemocněním teenagerů, ale i starších lidí. Přes mnoho úsilí vynaloženého v boji proti tomuto onemocnění výsledky léčby nejsou vždy odpovídající a postiženého jedince může omezovat jak po fyzické, tak po psychické stránce. Dnešní doba klade velké nároky na estetický vzhled a jelikož bývá velká část postižených právě v citlivém věku dospívání, mnozí z nich se onemocněním velmi trápí. Kožní léze vytvořené akné může mít několik forem, přičemž nejběžnější formou je akné vulgaris.
Acne vulgaris je chronické zánětlivé onemocnění mazových žláz charakterizováno tvorbou akné lézí v různém rozsahu-od tvorby komedonů (černých teček a bílých hlaviček), papul, pustul, uzlin, cyst, abscesů až po vznik jizev. 
Do patogeneze jsou zapojeny 4 hlavní faktory, které se ovšem nemusí vyskytovat všechny u jednoho pacienta. Jsou to:
-zvýšená tvorba mazu: Nastává v důsledku zvýšených hladin androgenů nebo jejich aktivních metabolitů. Vlivem androgenů se mazové žlázy zvětšují a produkují více mazu. Maz se rozpadá na volné mastné kyseliny, které jsou dráždivé.
-abnormální mikrobiální flóra: Zvýšené hladiny Propionibacterium acnes přispívají k zánětu a podráždění. Akné ovšem není nakažlivé.
-hyperkeratinizace mazových žláz se zapojením vlasových folikulů vede k zadržování mazu a ucpání mazotoku
-zánět mazových žláz vede k mazovým cystám

V dřívější době se tradičně největší důležitost přisuzovala především hormonálně řízené nadměrné produkci mazu jako hlavnímu faktoru způsobujícímu akné. V poslední době je největší pozornost věnována zúžení ústí mazové žlázy vlivem abnormálních hyperkeratinizovaných buněk v ústí mazové žlázy a zadržení vody v kůži. Následkem tohoto procesu se kůže zvětšuje a ústí mazových žláz uzavírá. Dále s akné je spojeno několik hormonů-mužské hormony testosteron, dihydrotestosteron (DHT) a dehydroepiandrosteron sulfát (DHEAS), stejně jako na inzulínu podobný růstový faktor 1(IGF-1). Akné je rovněž často podmíněno dědičností.

Souhrn všech těchto faktorů vede ke klinickým příznakům akné. Jak již bylo zmíněno, akné je v různých podobách běžné u dospívající mládeže obou pohlaví, ale vyskytuje se u obou pohlaví i po pubertě, kde je vážnější především u mužů. Vyjímkou ovšem nejsou ani ženy, které v pubertě akné netrpěly a k rozvoji onemocnění došlo až po 20. a pozdějším roku věku. Akné postihuje lidi všech barev kůže bez rozdílu. Když člověk dosáhne puberty, dochází k výkyvům hormonální hladiny a mazové žlázy se stanou aktivní. Vylučují přebytečný maz a mastnotu, který ucpává póry kůže a dráždí vlasové folikuly. Za následek to má celou řadu problému skupinově pojmenované jako akné. Póry jsou přetíženy nejen mazem, ale i suchou odumřelou pokožkou a špínou s nahromaděním bakterií, které dělají živnou půdu pro vznik akné. Akné je polymorfní onemocnění s projevy zejména v oblasti obličeje. Ostatní seboroické oblasti těla jako jsou záda, hrudník a ramena bývají také často postiženy a jsou často spojeny zejména s těžšími případy. V případě, že je akné chronické, může vést k těžkým zjizvením.
Těžká akné často zanechávají jizvy, u čehož kůže dostane tzv. sopečný tvar. Existuje více typů akné dospělých, cysty a uzliny se často vyskytují společně v těžké formě akné s názvem nodulocystické akné. Tvoří se zde pevné, kopulovité nebo nepravidelně tvarované léze. U komedonů je mazový folikul ucpán mazem, odumřelými buňkami z vnitřku mazového folikulu, drobnými chloupky a někdy bakteriemi. Uzavřený komedon se někdy nazývá jako bílá hlavička, papule je definována jako malá (5 mm a méně). Pustula je léze obsahující hnis v kopulovitém tvaru, která s obvykle skládá ze směsi bílých krvinek, odumřelých kožních buněk a bakterií. Akné pustuly, které se hojí bez postoupení do cystické formy nezanechávají žádné jizvy. Makula je dočasná červená skvrna po zhojené akné lézi. Makula může přetrvávat několik dní až týdnů než zmizí. Cysta je léze obsahující kapalné nebo polotekuté látky skládající se z bílých krvinek, odumřelých buněk a bakterií. Je větší než pustula a může zde dojít k vážnému zánětu zasahujícímu do hlubších vrstev kůže, může být bolestivá a mít za následek zjizvení. Nodulární akné je těžkou formou akné, která nemusí reagovat na jiné než isotretinoinové terapie.
Klasická medicína se zaměřuje především na symptomatickou léčbu. Ač připouští, že jsou faktory, které akné mohou vyvolat či zhoršit jako např. pocení, PMS, dědičnost či emocionální stres, vliv stravy na akné nebyl prokázán.

AJURVÉDSKÝ POHLED NA ACNE VULGARIS
-akné se v ajurvédě nazývá "Yauvanpidika" - yauvan odkazuje na dospívání a pidika na "puchýřky nebo pupínky". V ajurvédském jazyce bývá acne vulgaris rovněž označováno jako Mukha Dooshika.
-hlavním důvodem vzniku acne vulgaris bývá zpravidla narušení ve všech třech dóšách (váta, pitta a kapha). Postižená váta dóša způsobuje, že se hromadí toxiny. Podráždění, načernalé zbarvení a tvorba jizev jsou důsledky postižení váty. Postižená pitta dóša ovlivňuje raktu (krevní tkáň) a medu (tukovou tkáň), což způsobuje zánět. Postižená rakta stagnuje a produkuje více horkosti, zarudnutí, může lokálně zvyšovat teplotu a podněcovat silné krvácení z vředů a abscesů. Přebytek kaphy, která řídí produkci mazu, má za následek ucpání pórů. Postižená kapha blokuje vylučovací funkce kůže a odpad stagnuje vevnitř. Příznaky může být svědění, puchýřky a zvětšení uzlin. Tato kombinace akumulace toxinů, zánětu a nadměrné produkce mazu vytváří příznivé prostředí pro nadměrný růst bakterií, což vede k akné. Zapojení pitta dóši má nejdůležitější vliv, jelikož upravuje metabolismus, teplo a trávení. Pitta dóša má 5 poddóš a jedna z nich, Bhranjaka pitta, spočívá v kůži. Právě její nerovnováha může způsobit vyrážky, vředy, akné a kožní onemocnění všech typů. Jedním z důvodů, proč je akné běžné v rané adolescenci je fakt, že je to věk, kdy se začína pitta zvyšovat ve fyziologii. Zvýšení pitty je rovněž důvod, proč kožní problémy mohou vzplanout v letních měsících.

Jak ajurvédský název napovídá, je přítomné především ve věkové skupině 15-25 let, u některých osob se ovšem může doba trvání akné prodloužit až do 35 let věku či více. 
Vliv na rozvoj akné mají následující faktory:
-vysoká spotřeba mastných a smažených potravin a nadměrný příjem škrobu
-nedostatečný příjem vody
-nevyvážený rytmus stravování
-dědičnost
-nutriční nedostatky
-dráždivá kosmetika
-užívání steroidů
-hormonální nerovnováha
-nečinnost
-nesprávné čištění pleti
-stres
-nedostatečný spánek
-alkoholismus
-kouření tabáku
-příjem kofeinu

Podle ajurvédského konceptu jsou hlavní příčinou vzniku acne vulgaris špatné stravovací návyky. Ty zahrnují:
Adhyashana- konzumace potravin v krátkých intervalech, v důsledku čehož nová potravina vstupuje do těla, aniž by předchozí potraviny byly řádně stráveny
Virudhashana-konzumace neslučitelných potravin dohromady, např. ryby a mléko dohromady, tvaroh a mléko dohromady atd.
Vishamashana-konzumace potravin s lhostejností k tělesným potřebám jako je např. jíst, když není hlad či půst, když naopak je hlad atd.
Na základě analýzy dóš u postiženého člověka je zjištěno jejich zapojení a příčina. Patologické zvýšení rakta nebo meda tkáně také může být vyvolávajícím faktorem. Rakta spolu s postiženými jemnými kanálky vytváří různé projevy onemocnění, proto jsou léčebné postupy rozvrženy tak, aby následovaly příčinu.
První z nich je zaměřen na vyrovnání jídelníčku a zlepšení trávení. Druhý se zaměřuje na odstranění toxinů z těla čistěním krve. Také se doporučují opatření na očistu jater a trávícího systému. 
Ajurvédské procedury k léčbě zahrnují:
Svedana- pára- k odblokování kanálků (pozor, nedoporučuje se při zánětlivých stádiích)
Virechana- očista pomocí projímadel
Vámana- medikované zvracení (pomáhá odstraňovat toxiny a odblokovat ucpané kanály) Rakthamokshana- pouštění krve (pomáhá řešit stagnaci krve)
Nasja- nosní podání vhodného léku.
Kromě těchto procedur se používájí vhodné byliny jak ve formě externí, tak vnitřní aplikace.

Byliny vhodné pro akné:
Kurkuma ( curcuma longa), Neem ( Azadirachta indica), Guduchi ( Tinospora cordifolia), Chandan ( santalum album), Lodhra (symplocos racemosa), Manjistha (Rubia cordifolia), Shalmali (Bombax malabaricum), Vácha (acorus calamus), Saariba (Hemidesmus indicus) a další
Neem (Azadirachta indica) a Guduchi (Tinospora cordifolia) jsou velmi dobré krevní čističe pro vnější i vnitřní aplikaci.
Osvědčená je rovněž lokální aplikace Khas-Khas (Veteveria zizanoides) a Jathiphal (Myristica fragrans). Klasické přípravky doporučované pro zevní i vnitřní aplikaci jsou kumkumadi thailam ( zevně), Triphala (vnitřně), Triphala guggul ( vnitřně), Panch tikta ghrita guggulu (vnitřně) a další.

Vhodná opatření pro kůži s akné:
- pít dostatek čisté vody teplé nebo pokojové teploty, ráno je vhodná teplá voda s citrónem
- je nutné dodržovat dietní opatření pro předcházení a řešení zácpy
- jíst dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, naklíčených semen, syrových ořechů a celozrnných obilovin,      zejména prosa a hnědé rýže
- jíst dostatek jídel s hořkou chutí
- omezit škrobovitá, tučná a bílkovinná jídla
- vyhnout se masu, cukru, silnému čaji nebo kávě, nakládané zelenině, rafinovaným a jinak           zpracovaným potravinám
- nejíst citrusové plody, banány, ředkvičky, sušené nebo konzervované ovoce, tvaroh, sezamový olej
- nejíst cukrovinky, zmrzlinu, výrobky z cukru a bílé mouky, vyhnout se syceným nápojům a alkoholu
- nejíst potraviny způsobující pálení a kyselost
- cvičit jógu
- udržovat obličej či postižené oblasti v čistotě, mýt vhodnými přírodními detergenty bez chemikálií,     nepoužívat silná medikovaná mýdla
- napařovat obličej alespoň 2x týdně
- používat samostatný ručník na obličej
- nedotýkat se pupínků a nevymačkávat je kvůli riziku zjizvení
- nepoužívat kosmetiku s oleji (pouze se speciálními vhodnými na akné)

Tipy pro vnitřní léčbu akné :
1. konzumace Aloe vera štávy 30 ml denně půl hodiny před snídaní.
2. pití neemového odvaru - 50ml na lačný žaludek je účinná pomoc při léčbě akné a komedonů. Neem je rovněž možné konzumovat v kapslích.
3. Triphala ve formě čurny nebo kapslí v množství 5-10 g pomáhá při čištění krve a střeva a je jedním z nejlepších pomocníků v léčbě. Triphalu je nutné brát dlouhodobě minimálně 3-6 měsíců, lépe ještě déle.
4. Osvědčená kombinace bylin je ve formě kapslí s názvem B-skin od firmy Organic India. Pomáhá v případě různých kožních problémů.
5. Při léčbě akné je doporučován příjem niacinu, vitamínu A a vitamínu E. Tato terapie zahrnuje příjem niacinu 100 mg 3x denně, 50 mezinárodních jednotek vitamínu A třikrát denně a 400 mg vit. E jednou denně.
Tipy pro externí léčbu akné:
1. aplikace aloe vera gelu dvakrát denně výrazně napomáhá v boji proti komedonům a zaníceným pupínkům.
2. bylina Yastimadhu s mlékem nanesená ve formě pasty účinně odstraňuje pigmentace a činí pokožku jemnou.
3.1 lžička skořice s 1 lžičkou citronové štávy smíchat a nanést na postiženou oblast.
4. namletou chemicky neošetřenou pomerančovou kúru smíchanou s malým množstvím vody ve formě pasty nanést na pupínky.
5. smíchat 1 díl růžové vody s 1 dílem limetkové šťávy a nanést na pupínky. Nechat působit 20-30 min. a poté smýt.
6. nastrouhané brambory nanést na postiženou oblast. Je to výborný způsob pro urychlení vyhojení pupínků.
7. Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zabránit tvorbě komedonů je kombinace podzemnicového oleje a limetkové štávy. Pasta se nanese na postiženou oblast a nechá se 10-15 min. působit.
8. převařené mléko kombinované s limetkovou štávou je jeden z nejvhodnějších přípravků pro mytí popraskané kůže, kůže s komedony a akné.
9. citrónová štáva aplikovaná pravidelně na postižené oblasti je velmi účinný prostředek na léčbu pupínků a akné
10. česnek aplikovaný i na nejtěžší formy akné je velmi známý prostředek pro léčbu akné.
11. pískavice je dalším velmi účinným lékem na akné a komedony. Pasta vyrobená z listů této rostliny se aplikuje večer před spaním a ráno umývá teplou vodou.
12. strouhaná okurka aplikovaná na obličej, oči a krk na 15 až 20 minut je nejlepší tonikum na pletˇ obličeje. Pravidelné používání zabraňuje vzniku akné a komedonů.
A jeden tip na závěr - Prithvi Mudra - připojte špičku palce prsteníčku a ukazováčku. Opakování léčí akné, dodává zářící plet, vnitřní stabilitu, posiluje tělo i mysl, zvyšuje energii, léčí játra a žaludek..


LUPÉNKA ( Psoriasis)

Lupénka je zánětlivé autoimunitní onemocnění kůže. Z hlediska klasické medicíny nikdo přesně neví, co lupénka vlastně přesně je, pouze je známo, že se nejedná o infekci, alergickou reakci a ani není nakažlivá. Zřejmé ovšem je, že nějakým způsobem je narušen růst kožních buněk.
K psoriáze dochází v důsledku nadměrného dělení buněk v bazální vrstvě kůže, což má za následek zvýšenou epidermální proliferaci. Buňky se vyvíjejí ve vnitřních vrstvách pokožky a migrují do vnější vrstvy, kde se odlupují. Za normálních okolností celý tento cyklus trvá asi měsíc, ale u psoriázy trvá pouze několik dní. Buňky se neuvolňují dostatečně rychle, takže se začnou shlukovat na povrchu kůže. Nakonec vytvoří šedobílé nebo stříbřité šupinatě vyhlížející léze charakteristické pro tuto nemoc. Postižená kůže zhrubne, může být zarudlá a mohou se na ní začít rozvíjet praskliny.
Existují různé příčiny psoriázy, některé jsou přímou příčinou a některé působí jako spouštěče. Jedná se např. o genetickou predispozici, autoimunitu imunitního systému, faktory prostředí, kožní zranění, stres, infekce nebo nedostatek vitamínů.
Psoriáza může propuknout kdekoliv na těle, ale nejčastěji se vyskytuje na hlavě, zádech, kolenou, kotnících a hrudníku. Pokud je lupénka mírnější, může být stěží postřehnutelná. Naopak u těžkých případů mohou být nevzhledné skvrny téměř všude.
Většině lidí lupénka propukne již v mladém věku. Má velmi nepředvídatelný průběh- někdy první ataka může být i poslední, někdy následuje mnoho recidiv, které přicházejí a odcházejí bez zjevného důvodu. Naštěstí po vyhojení lézí nezůstávají jizvy.

Existuje pět typů lupénky, každá s unikátními příznaky a symptomy. Mezi 10% a 30% lidí, kteří mají lupénku se rozvine související forma artritidy s názvem "psoriatická artritida", která způsobuje zánět kloubů.
Ložisková psoriáza je nejběžnější typ psoriázy. Asi 80% lidí, kteří onemocní lupénkou mají ložiskovou psoriázu, která se jeví jako vyvýšené červené svrny na kůži, na nichž jsou stříbřitě-bílé léze. Tyto nánosy se často tvoří na loktech, kolenou, dolní části zad a ve vlasové pokožce. Nicméně mohou se objevit kdekoli na těle. Ostatní typy jsou kapkovitá psoriáza (malé, červené skvrny na kůži), pustulární psoriáza (bílé puchýřky obklopené červenou kůží), inverzní psoriáza (hladké, červené léze tvořící se v kožních záhybech) a erytrodermní lupénka (silné zarudnutí, těžké svědění a bolest).
Bez ohledu na typ psoriázy obvykle způsobuje nepohodlí. Kůže často svědí a může praskat a krvácet. V závažných případech svědění a nepohodlí může vést u postiženého člověka k nespavosti a bolest může činit každodenní úkoly velmi obtížné. Lupénka je chronický stav, na který v současné době neexistuje lék. Lidé se často setkávají s manifestací projevů a s klidovými fázemi po celou dobu jejich života. Ovládání těchto příznaků obvykle vyžaduje celoživotní léčbu.
Léčba závisí na závažnosti a typu psoriázy. Některá psoriáza je tak mírná, že si osoba není ani vědoma tohoto stavu. U někoho se naopak vyvine tak těžká psoriáza, u které léze pokryjí většinu těla a je třeba hospitalizace. Většina případů psoriázy spadá ovšem někde mezi těmito extrémy.

Co je psoriatická artritida?
Každý, kdo má lupénku a bolesti kloubů může mít psoriatickou artritidu. 
Mezi příznaky psoriatické artritidy patří:
- červená, zanícená kůže s psoriázou.
- bolest a otoky kloubů, které je horší ráno nebo po odpočinku. Tuhost se snižuje s aktivitou.
- vzhled postižených prstů na rukou a nohou (v závažných případech.) podobný klobáse, nazývány jsou jako tzv. teleskopické prsty
- vypoukliny na nehtech, nehty mohou mít zvrásnění nebo nažloutlé zabarvení.
Psoriatická artritida je celoživotní onemocnění, které způsobuje poškození, bolest a ztuhlost kloubů. Někteří lidé zažijí pouze společné problémy a lupénka se nikdy nerozvine. Asi 70% lidí, kteří dostanou psoriatickou artritidu se rozvine lupénka jako první. Studie ukazují, že v těchto případech psoriáza obvykle předchází psoriatickou artritidu asi o 10 let. Nicméně jsou osoby, u kterých se může vyvinout toto onemocnění během několika měsíců od prvotní ataky lupénky.
Psoriatická artritida nejčastěji postihuje prsty na rukou a nohou, chronický zánět kloubů může vyústit v deformity kloubů. Zasaženy ovšem mohou být i klouby v dolní části těla, někdy bývá postižená páteř a křížová kost. Kromě toho, že klouby jsou bolestivé a tuhé, postižená místa obvykle hřejí. Nemocné klouby mívají purpurově zabarvení.
Téměř 90% lidí, u kterých se vyvine toto onemocnění vidí první změny na nehtech. Nehty se mohou odchlipovat od nehtového lůžka nebo začínat odlézat, mohou mít zvrásnění nebo žluto-oranžové zabarvení.
K brzkým varovným příznakům psoriatické artritidy patří bolesti ruky, bolesti nohou a "tenisový loket". Tyto příznaky mohou být přehlédnuty, pokud psoriatické léze nejsou přítomny. Dalšími indikacemi jsou bolesti ramene, krku nebo zad.
Psoriatická artritida může být různě závažná. Postižen může být jeden prst nebo nebo celá ruka. Podle National Psoriasis Foundation asi 20% pacientů, kteří žijí s psoriatickou artritidou, mají více než pět zcela poškozených kloubů, což výrazně snižuje jejich schopnost plnit každodenní úkoly a snižuje kvalitu jejich života.

Léčba v moderní medicíně
V současné době neexistuje na psoriázu žádný lék. Existuje ovšem mnoho možností léčby, kterými lze psoriázu na určitou dobu zastavit. Každá léčba má své výhody a nevýhody a to, co funguje u jednoho pacienta, nemusí být efektivní pro jiného.

Ajurvédský pohled na lupénku
Základní ajurvédské texty popisují kožní onemocnění, který se podobá psoriáze. Podle těchto odkazů psoriáza může být považována za narušení váty a kaphy. Podle ájurvédských zásad jsou váta a kapha dvě základní energie, které zachovávají rovnováhu našeho těla. Silná genetická predispozice, nadměrné vystavování se slunci a intenzivní streptokoková infekce v horních cestách dýchacích může psoriázu silně zhoršit. Podle ajurvédy jsou rovněž základní patologické změny, které probíhají v systému důsledkem akumulace nízké potence jedů zvané Dooshi vishas.. Aktivovat patogenezi lze dále nepravidelnými stravovacími návyky, konzumací potravin, které nemohou být konzumovány společně (např. mléčné výrobky s rybami nebo kuřetem), nadměrným příjmem jogurtů, mořských plodů, kyselého a slaného jídla apod. Alkohol a tabák může také působit jako katalyzátor. Ajurvéda dále klade důraz na účinek stresu v patogenezi psoriázy..
Psoriázu lze účinně léčit pomocí panchakarma terapií, k nimž patří ajurvédské léčebné metody pro kompletní detoxikaci organismu a úspěšné odstranění škodlivých toxinů z tělních tekutin.

Několik tipů pro pomoc v boji s psoriázou-je doporučeno:
1. Vyvarovat se činností a věcí, které mohou psoriázu vyvolat nebo zhoršit.
2. Pravidelně cvičit jógu. Jóga může snížit intenzitu psoriázy.
3. Neprovádět peeling a neškrábat kůži.
4. Vyhnout se intenzivnímu tření ručníkem a používat bavlněné ručníky
5. Vyhnout se chemickým čistícím prostředkům
6. Používat bavlněné prádlo
8. Vyhnout se potravinám, které mohou způsobit zažívací potíže.
9. Vyhnout se nadměrně slaným a ostrým potravinám, ředkvičkám, urad dalu, sezamu, jaggery (palmovému cukru), tvarohu, rybám a kyselým potravinám, které mohou vyvolat lupénku. Lepší je rovněž se vyhnout velmi studeným potravinám a masu.
10. Na ošetření postižených oblastí opět je samozřejmě velmi vhodný gel Aloe vera. Podle výzkumů většina lidí postižených lupénkou po aplikaci aloe vera hlásí výraznou úlevu. Vhodné jsou rovněž obklady s tinkturou nebo odvarem z kořene lékořice či heřmánku.RŮŽOVKA (rosacea)

-rosacea neboli růžovka je velmi časté chronické kožní onemocnění charakterizované zánětem kůže, které se projevuje na obličeji - zejména nose- a symptomy se velmi podobají akné a ekzému. Nejčastěji se vyskytuje u žen ve věku 30-50 let, i když postiženi mohou být i muži, u kterých příznaky bývají výraznější. Častá je u pacientů se světlou kůží, modrýma očima a keltského původu. Velmi častá je u dětí a velmi zřídka se vyskytuje u tmavších lidí či lidí černošského původu. Rosacea není infekční nemoc.
Hlavním příznakem růžovky jsou červené nebo růžové skvrny s viditelnými rozšířenými cévkami (telangiektásiemi), malé červené hrbolky někdy obsahující hnis, červené a růžové cysty a někdy podrážděné oči. Rosacea má typické periodické fáze vzplanutí á fáze ústupu příznaků, může začít pouhým červenáním obličeje a tento stav se nadále zhoršovat.
Rosacea je jiný stav kůže než akné, ač se mohou trochu podobat a existovat vedle sebe. Nevyskytují se zde komedony a zánětlivé pupínky, kůže s rosaceou má červené hrbolky a růžově zbarvenou postiženou kůži.

PŘÍČINY
Z hlediska moderní medicíny nebyly přesné příčiny růžovky prokázány, některé faktory ovšem mohou fungovat jako spouštěče či zhoršují stav. Jedna se o genetické faktory, abnormality krevních cév, bakterie Helicobacter pylori, roztoči, alkohol, UV záření, kouření, kořeněná a mastná jídla, cvičení, nevhodné kosmetické přípravky včetně steroidních přípravků, emoční stres, strach a úzkost a mnoho dalšího.

AJURVÉDSKÝ POHLED NA ROSACEU
-z hlediska ajurvédy na rozdíl od klasické medicíny je rosacea poměrně dobře léčitelný stav.
-příčinou vzniku je nerovnováha v dóšách, kdy v první fázi bývá postižená váta v důsledku špatné výživy (Ahara), špatného životního stylu (Vihara) a chybné denní rutiny (Dicharaya). Následně se zhoršuje kapha a pitta, které negativně ovlivňují krevní tkáň - rakta dhatu. Tento stav způsobuje větší vylučování mazu (kapha) z kůže, dochází k poškození kůže a cévy v kůži se stávají viditelnými, křehkými a na konci se vytvoří stav růžovky.
Zjednodušeným pohledem stojí za vznikem růžovky hlavně nadbytek pitta dóši (oheň a voda) a nadbytečných toxinů, které se hromadí v krvi. V těle se kumuluje horkost, která se postupně projeví formou zánětu a růžovky.

LÉČBA:
-základem léčení je vyhnout se všem faktorům, které zvyšují pitta dóšu a množství toxinů v těle. Ze stravy a životního stylu je nutné vyloučit:
-alkohol
-kávu a černý čaj
-horké a zahřívající pikantní čaje jako např. zázvorový
-syntetické a slazené nápoje
-štávy z rajčat, višní, brusinek, citrónu nebo jahod
-kořeněné potraviny
-smažené, mastné a těžké potraviny potraviny, které zpomalují a zhoršují trávení
-nakládané, kyselé a fermentované potraviny
-alergeny či potraviny, na které pacient reaguje přecitlivěle
-červené maso
-maso zvířat chovaných s hormony
-žloutky, zejména z komerčních vajec
-čokoláda, pečivo
-cibuli, česnek, chilli a kayenský pepř
-mořské plody, zejména měkkýšů a korýšů, krevety, humr, losos a tuňák
-fast food
-ořechy
-špenát
-pepř
-rajčata a kyselé ovoce
-olivy
-faktory životního prostředí jako je vysoká expozice teplu či UV záření, práce u PC, používání mobilních telefonů a mikrovlnné trouby, expozice chemikáliím - spreje, výfuky, výpary z nových koberců a nových stavebních materiálů, syntetické parfémy
-emocionální stavy jako je úzkost, frustrace, strach, hněv, nadměrná aktivita
-drogy - tabák, psychoaktivní látky, antibiotika
-kosmetické procedury, které jsou kontraindikovány pro lidi s vysokou pittou- napařování, horké obklady, scrubbové terapie- mikrodermabraze, ošetření kyselinou glykolovou.

Tato opatření je velmi důležité dodržovat u všech lidí postižených růžovkou, obzvláště důležité jsou tyto opatření pro všechny postižené s vrozenou konstitucí pitta.

Nyní se pojdme podívat, co přivede pittu zpět do rovnováhy a rosaceu pomůže léčit:
-chraňte si v teplém počasí obličej pokrývkou hlavy a používejte čistě přírodní opalovací krém s minerálními filtry
-zdržujte se co nejvíce ve stínu a zabraňujte přehřátí organismu
-pobývejte co nejvíce na čerstvém vzduchu¨
-kupte si ochranné fólie na Váš počítač a zdržujte se dál od elektronických zařízení
-používejte pouze přírodní kosmetiku, šampóny a parfémy, vyhledejte odborníka, který Vám poradí přípravky vhodné pro speciální péči pro Vaši kůži
-pijte každou hodinu bdělého stavu sklenici vody pokojové teploty
-používejte každé ráno a večer lžíci aloe vera
-pijte před spaním půl šálku teplého organického mléka s 1 lžíčkou ghí
-pijte štávu z jablek, sladkého pomeranče, kokosu, manga, granátového jablka
-pivo nebo víno pijte pouze výjimečně a symbolicky, ne každý den
-jezte méně masa obecně, vhodná je spíše vegetariánská strava, pokud maso jíte dejte přednost bílému masu, rybě nebo divokému masu
-jezte hodně potravin s vlákninou a riboflavinem jako je brokolice, kapusta nebo mangold
-přednost dávejte zeleným potravinám, zelenině čerstvé i dušené
-užívejte zdravé tuky a ghí
-dodržujte základní ajurvédský denní režim a stravovací uvedený výše v této práci, choďte brzy spát
-vyhýbejte se stresu a vypjatým situacím, naučte se dechová a meditační cvičení, věnujte se cvičení jógy nebo tai-chi
-naučte se odpočívat, plavejte v chladné vodě máte-li možnost, emočně se snažte o pozitivní naladění

Doporučené ajurvédské procedury a byliny vhodné pro léčbu rosacei
-Základním pilířem je uvést dóši opět do rovnováhy. Nápomocné nám k tomu jsou výše uvedené opatření k úprávě životního stylu, další základní procedurou je opět panchakarma, která zahrnuje 5 očistných procesů. Dále se v terapii používají byliny na čištění krve a doplňky vhodné pro konkrétního člověka.

Obecně jsou u růžovky pro vnitřní užití doporučovány tyto byliny:
Aloe vera-ráno a večer jedna lžička aloe vera gelu je v léčbě velmi důležitá
Kurkuma - výborný čistič krve
Jablečný ocet - jeho příjem pomáhá s léčením
Extrakt z olivových listí- vnitřní užívání napomáhá posílit imunitní systém, zbavuje mikrobů a pomáhá vnitřnímu čištění. Nutné je však používat pouze kvalitní produkty, které obsahují alespoň 20-25 % oleuropinu a používat je denně dle doporučovaného dávkování.
Doporučovaný je odvar z pískavice: vařte 2 lžíce s vodou, přidejte 2 lžičky zázvoru, 1 lžičku medu a dobře promíchejte. Pijte tuto směs každé ráno.
Koriandr- koření rovněž doporučované k vnitřnímu užíváníPřípravky a byliny pro externí aplikaci :
-naprosto základním přípravkem pro zklidnění kůže je gel Aloe vera, který snižuje zánět a svědění.
-vhodné jsou všechny byliny s ochlazujícím efektem. Výborné jsou pasty vyrobené z margosy, máty, koriandru, prášku ze santalového dřeva. Výborné jsou chladivé obklady ze zeleného čaje či růžové vody. Na masky je vhodná pasta např. z banánu, broskve, avokáda, cukety či máty. Výborné jsou chladivé masky na bázi jílu smíchané s aloe vera nebo santalovým dřevem.
-heřmánkový obklad pomáhá zklidňovat zarudnutí. Jelikož je ale známý alergen je vhodné se mu při podezření na alergii vyhnout.
-studené obklady z ledové vody nebo s rovným dílem studeného mléka jsou vynikajícím prostředkem přinášejícím úlevu. Působením chladu se rozšířené cévy stahují a zastavuje se zánětlivý proces. Studený obklad se může použít 3x denně po dobu 10-15 minut maximálně. Ledový obklad se dá rovněž použít z vychlazeného odvaru heřmánku, kostivalu či margosy.
-pasta z čerstvých nastrouhaných okurek je také velmi vhodná ve formě masky nanesená na cca 30 minut. Denní používání velmi se zklidněním kůže pomáhá.
-další recept - smíchejte 1 lžičku prášku z lékořice, 1 lžičku medu a aloe vera gel do směsi a apalikujte ji na obličej. Po 15 minutách smyjte vlažnou vodou.
-velmi účinné jsou tinktury vyrobené z ashwagandhy nebo sibiřského ženšenuHYPERPIGMENTACE (MELASMA)

Dalším velmi častým problémem se kterým se setkávám opravdu často je nerovnoměrná pigmentace lokalizována převážně v obličeji - tzv. hyperpigmentace neboli melasma.
V ajurvédě se daný problém nazýva Vyanga. Toto slovo je odvozeno od slov kořenu Vi + Anga. Vi se týká vikriti (porucha) a anga odkazuje na normální tělesné části.
Vyznačuje se hnědými skvrnami lokalizovanými v obličeji, vyskytuje se častěji u žen a u lidí s tmavší pletí. Jedná se o problém spíše estetického než zdravotního rázu, ovšem postiženého člověka dokáže rovněž velmi potrápit. Charakter pigmentací je různý, někdy se jedná o klasické pihy rozseté rovnoměrně, někdy pigmentace dosahují velkých či velmi nepravidelných rozměrů a člověk se jimi cítí velmi handicapován.
Pigmentace nebo hyperpigmentace kůže vzniká nadměrným hromaděním kožního pigmentu-melaninu. Spouštěčem může být předchozí zánětlivé onemocnění kůže- např. akné, nadměrné vystavení slunci, onemocnění, které mají vliv na životně důležité orgány či léky, které se používají na řešení jiných zdravotních problémů.

Moderní věda vidí jako hlavní příčinné faktory:
• přebytek expozice nebo dlouhodobá expozice slunečnímu záření
• zvýšení hladiny estrogenu a progesteronu v krvi
• endokrinní poruchy jako je Addisonova choroba, Cushingův syndrom apod.
• rodinné predispozice - genetické faktory
• častá expozice toxické kosmetice, parfémům atd.
• vedlejší účinky určitých léků
• chronická jaterní poruchy
• přetrvávající anémie, chronická poruchy GI traktu atd.Melasma je každopádně do velké míry   ovlivněno hormonálně, proto často vzniká během puberty, těhotenství (zde se pojmenovává jako "chloasma"), u lidí s hormonální substituční terapií a během užívání hormonální antikoncepce. Vyanga je typická porucha rovnováhy pitty, ale příčinných faktorů vzniků může být více- do nerovnováhy mohou být zapojeny všechny dóši. Do velké míry mohou být při vzniku zapojeny určité predispozice čili genetické faktory. Tyto predispozice se nejvíce projevují u typu poruchy pigmentace známé jako pihy. Ty se nejčastěji nacházejí u mladých lidí a dětí se světlou pletí. Pihy jsou ajurvédsky poměrně dobře léčitelné. Ajurvéda využívá vnitřních i externích prostředků, aby tento disharmonický stav uvedla opět do rovnováhy a navrátila pokožce normální pigmentaci a vzhled.

Z ajurvédského hlediska ovšem příčinných faktorů může víc více, jsou to zejména:
-postižení krve faktory, jako je špatná kombinace potravin, nadbytek kořeněných jídel apod.
-faktory zhoršuje pitta dóšu jako je strach, hněv, smutek atd.
-nadměrná konzumace štiplavých, kyselých a slaných potravin
-spánek přes den
-nadměrné zatížení svalů obličeje jako je zpěv, čtení nahlas, mluvení bezprostředně po jídle
-přispět může rovněž špatně provedená panchakarma či potlačování zvracení

Ajurvédská léčba pih a melasma
Vztah vyanga a dóš
Projevy mají vztah k dominanci jednotlivých dóš:
Vata Vyanga - kůže se zdá být hrubá a skvrny jsou namodralé až černé
Pitta Vyanga - hrany pigmentací jsou měděně červené
Kapha Vyanga - okraje jsou bílé a spojené se svěděním
Rakta Vyanga- hrany pigmentací jsou červené a měděně červené ve středu a jsou spojeny s pocitem brnění a pálení.Ajurvédská léčba zahrnuje terapie jako je:
Nidana parivarjana (vyhnutí se příčinným faktorům)
Siravyadha - forma léčby pouštěním krve (jak jsem již v předešlých kapitolách zmínila, kožní problémy jsou často spojeny s poruchou krve a nerovnováhou všech tří dóš. Na rozdíl od ústní léčby tato procedura, která se v našich krajích - je-li mi dobře známo- neprovádí, dosáhne toho, aby se zasažena krev dostala z těla ven. Ačkoli to zní jako docela primitivní forma léčby, tato metoda je stále praktikována mnoha ájurvédskými lékaři s velkým úspěchem.
Pralepa (externí aplikace) - aplikace krémů, mastí, bylinných past apod.
Abhyanga -olejová masáž obličeje s určitými vhodnými oleji
Nasya karma známa jako shiroveraiechan- nosní medikace- většinou pro všechny onemocnění postihující oblast od krku výše, tato léčba pomáhá, aby se toxiny dostaly přes nos či ústa ven
Rakta shodhaka shamanaoushadha (orální léky k čištění krve) - léčba očistou krve
Byliny účinné při léčbě Vyanga (hyperpigmentací):
-používají se se o byliny vyrovnávající pitta dóšu a čistící krev:
Manjistha (rubia cordifolia): báječný čistič krve, bývá poměrně často doporučován ke zmírnění celé řady kožních chorob, včetně hyperpigmentací. Extrakt z této byliny má potenciál snížit nadměrnou proliferaci buněk epidermis a zamezit dalším procesům na buněčné úrovni, které sebou přináší sklon k hyperpigmentací. Používá se i při léčbě gynekologických onemocnění, jiných kožních onemocnění, diabetes, infekce močových cest atd.
Kurkuma: kurkuma, obzvláště divoká nebo aromatická varianta, se doporučuje jako silná podpora pro odstranění pigmentace po akné. Volné radikály, které způsobují kožní změny jsou vyloučeny a zánět se zmírňuje. Používá se i v externí formě k zesvětlování kůže. Používá se v mnoha formách a mnoha způsoby podávání, jako je např. nasální, orální, přes kůži atd.
Santalové dřevo (santalum album): -výborný prostředek pro čištění kůže, vlastností této aromatické byliny ji předurčují jako jedno z nejlepších ajurvédských řešení hyperpigmentací. Pomáhá uzdravovat rány a zmenšovat jizvy. Přítomnost seskviterpenů v santalovém dřevě stimuluje šišinku a reguluje vylučování melaninu, což je spouštěčem hyperpigmentací. Je to užitečná bylina i při pálení v rukou a nohou, nadměrné žízni, zánětech pochvy atd.
Aloe Vera: Aloe je jednoduché, ale efektivní řešení pro různé kožní problémy včetně pigmentace. Bylina pomáhá při čištění a hydrataci pokožky. Rovněž změkčuje pokožku. Omlazující povaha aloe jí umožní bojovat proti pigmentaci prostřednictvím prevence a zmírnění stavu.
Pískavice: Pískavice je více populární jako ajurvédský lék na hubnutí a zácpu. Co je méně známé je jeho přirozená síla snižovat syntézu melaninu a tím zmírnit hyperpigmentaci. Účinná je chemická složka s názvem diosgenin.
Mulberry: ajurvédské lékaři často předepisují zahrnutí sušených listů extraktu Mulberry do stravy k odstranění pigmentací. Mulberroside F inhibuje funkci enzymu tyrosinase, zatímco antioxidanty této byliny vychytávají volné radikály a ochraňují pokožku před ztmavnutím kvůli nadměrnému hromadění pigmentu.

Další byliny a koření vhodné u hyperpigmentací:
Kardamom - je vynikající antioxidant, používá se také při léčbě krevního tlaku, astma, poruchy trávení, dysurie atd
Sariva - Hemidesmus indicus - používá se při léčbě oligospermie, gastritidy, anorexie, menoragie atd.
Lodhra- Symplocos racemosa - používá se hlavně u krvácení, průjmu a očních onemocnění.
Amla - Phyllanthus emblica - výborný antioxidant, vynikající bylina pro kůži, játra, srdce a další.
Daruharidra- Berberis aristata - používá se v ajurvédě na léčení očních poruch, kožních poruch se svěděním, diabetes, nemoci močových cest atd.
další z bylin jsou např. Kumkuma- šafrán, Jati- Jasminum officinale či Shimshapa- Dalburgia sissooK externí aplikaci jsou doporučovány přípravky jako je Kumkumadi olej, Nalpamaradi olej, Eladi tailam , Kanaka Tailam, Lodhradi lepa či Matulungadi lepa
Další vhodná opatření:
-Ajurvédská praxe nazývaná aushadhi kombinuje usnodaka- pitnou převařenou vodou s bylinnými přípravky. Byliny se liší v závislosti na typu vašeho těla nebo dóše. Jak již víme nejvíce trpí trpí kožními problémy a hyperpigmentacemi lidé s přemírou pitta dóši. Lidé s pitta dóšou mohou zkusit směs indického sarsaparilla, kmínu, semen fenyklu, koriandru a lékořice vařenou ve vodě. Účinkem směsi je odstranění toxinů. Směs je určena k pití. Tyto byliny mohou být také přidány do aromatické parní lázně, účinné i při uvolnění ámy.-Pít hodně vody: Pokožka potřebuje vodu k odstranění toxinů, které jsou nahromaděné, což má za následek vytvoření nežádoucích podmínek za vzniku kožních problémů včetně hyperpigmentací. Ajurvéda doporučuje jednak příjem pitné vody dle konstituce, jednak příjem již výše zmíněné převařené vody (postup popsán na str. 7 a 8). Tato voda působí v těle jako jemný kartáček a pomáhá vylučovat nahromaděné toxiny.
Dále se používají specifické ajurvédské léky a kombinace bylin, které indikuje ajurvédský lékař a které slouží k vytvoření hormonální rovnováhy a k čištění krve. Tyto přípravky jako např. Kumarasaya, Chandasaya, Mahamanjishthadi kashava, Sarivadyasava apod. v ČR k dispozici nejsou.

Preventivní opatření:
-V návaznosti na zdravý životní styl je nutné zabránit užívání hormonálních antikoncepčních pilulek. Také použití hormonální substituční terapie (HRT) k léčbě klimakterických obtíží je pochybná praxe. S výjimkou některých závažných komplikací jako je těžké krvácení po delší dobu se nedoporučuje. Máte-li předepsanou HRT, poraďte se se svým lékařem, zda může být nahrazen přírodními přípravky pro příznaky menopauzy.
-Chraňte si obličej kšiltem či kloboukem.
-Naneste 2 - 3 kapky ghí nebo kokosového oleje přes obličej a krk před odchodem ven.
-Používání kosmetických přípravků s chemickými přísadami či některými silicemi může také způsobit melasma. Kosmetiku vybírejte nejlépe s odborníkem.

Domácí léky na melasma a pihy:
1. Vytvořte pastu z 10 ml kumkumadi oleje s 10 gramy kurkumy v prášku a 50 gramů aloe vera buničiny. Aplikujte přes postiženou oblast 30 minut před koupelí každý den.
2. Smíchejte 10 gramů kurkumy s 50 gramy aloe vera buničiny. Používejte pravidelně. Chcete-li prodloužit trvanlivost, skladujte směs v chladničce.
3. jednoduše natřete kurkumový prášek na postižené oblastí jednou nebo dvakrát denně. Pokud je to možné, přidejte několik kapek ghí, aby se vytvořila pasta a aplikujte.
4. pupeny Jati (Jasminum officinarum), Vaty (Ficus bengalensis), Nimby (neemových listů) a Haridry (oddenku kurkumy) jsou sméchány ve stejném poměru a připraví se jemná pasta. Po důkladném umytí obličeje tuto pastu aplikujte. Aplikace pomáhá odstraňovat hyperpigmentace.
5.Haridra (kurkuma), Daruharidra (Berberis), Shweta palandu (bílá cibule) a Dugdha pashana (talek) jsou smíchány ve stejném množství a připraví se jemná pasta. Po důkladném umytí obličeje tuto pastu aplikujte. Aplikace pomáhá odstraňovat hyperpigmentace bez jakýchkoli nežádoucích účinků.


VITILIGO ( leukoderma)

Leukoderma, známé také jako vitiligo, je kožní onemocnění, které postihuje téměř 2% světové populace. Vitiligo je specifický druh leukodermy, jehož příznakem je postupná ztráta pigmentu melaninu z vrstev kůže za vzniku bílých skvrn na povrchu kůže. Leukoderma obvykle začíná malou skvrnou, která se později se šíří do větších map. V průběhu času se v důsledku ztráty pigmentu z kůže skvrny stávají bělejšími, vzájemně se spojují a tvoří velké mapy bez pigmentu. V některých případech se šíří po celém těle.
Konvenční medicína dosud nenašla lék k naprostému vyléčení pacienta, existují pouze různé podpůrné metody s menšími či většími úspěchy. Existuje mnoho teorií o tom, co může být příčinou způsobující toto onemocnění. Hovoří se o autoimunitním, neurologickém nebo cytotoxickém původu. Žádný z nich ovšem nebyl 100% prokázán. Tato porucha se týká všech ras a pohlaví stejně a 95% případů leukodermy se projevuje před dosažením 40. roku věku. Pokud jde o vliv dědičnosti, tak přibližně jedna třetina případů má vitiligo v rodinné anamnéze. Nejčastěji postižené oblasti těla jsou místa více vystavované slunci jako jsou hřbety rukou a obličej a dále hyperpigmentované oblasti těla, jako jsou třísla, bradavky, genitálie a podpaží. Tato porucha není infekční a ani nevytváří žádné jiné patologické změny, nicméně zanechává pleť esteticky znetvořenou, což často vede psychickému a emocionálnímu stresu
Oproti klasické medicíně spis Charaka Samhita obsahuje popis leukodermy s doporučeními pro léčbu a existuje mnoho prokázaných případů zcela vyléčených po ajurvédské léčbě. V Charaka samhitě je leukoderma popisováno jako "bílá lepra" a nazývá se svitra nebo kilasa.
Dle Charaky je vývoj leukodermy u jedince způsoben začleněním těchto neprospěšných režimů do svého života:
• příjem vzájemně neslučitelných potravin a nápojů, které jsou kapalné, mastné a těžké
• potlačení přirozených pudů;
• fyzické cvičení v nadměrnému teplu a po jeho skončení velmi těžká jídla
• špatný sled předepsaného pořadí v příjmu potravy s odkazem na teplo a chlad stejně jako hladovění
• použití studené vody bezprostředně po vystavení se spalujícímu slunci, námaha nebo vystavení se stresovým či traumatizujícím situacím
• příjem nevařené potravy anebo příjem potravy předtím, než je předchozí jídlo stráveno
• nadměrný příjem potravy připravené z čerstvě sklizeného obilí, tvarohu, ryb, soli a kyselých látek.
• nevděk, hříšné činy atd. -prohřešky z minulých životů.

Purvarupa (první příznaky)
• nadměrné pocení nebo absence potu
• barevné skvrny na kůži
• husí kůže s horečkou, svědění, píchání, bolesti, fyzické vyčerpání, psychická únava

Rupa (klinické příznaky / symptomy)
• Daruna- když dóša (hlavně) postihuje raktu nebo krevní tkáň. Skvrny budou mít červenou barvu.
• Caruna- když dóša (hlavně) postihuje mamsu neboli svalovou tkáň. Skvrny budou měděné barvy.
• Kilasa- když dóša (hlavně) postihuje medu neboli tukovou tkáň. Skvrny budou bílé barvy. Kilasa je nejčastější klinický obraz svitry neboli leukodermy, proto je často nazýván jako kilas.

Samprapti (patogeneze stavu)
Ve spisu Charaky je uvedeno, že nemoc způsobuje postižení tří dóš v kombinaci s postižením dhátů, a sice rasy, rakty, mamsy, medy a projevuje se bílými skvrnami. Ájurvéda také tvrdí, že leukoderma je rovněž způsobena postižením jater, což je narušení pitty. Proces vzniku je stejný jako u některých jiných kožních onemocnění.
Váta nahromaděná v purishvaha šrótech má za následek špatné vylučování, pak přetéká do rasa a rakta dhatu. Přemístění váty do rása a rakta dhatu má za následek nedostatečný průtok rasa a rakta šrótů. Spolu s narušením pitty dochází ke změněnému stavu jater, což přispívá ke zhoršené eliminaci nečistot v těle. Nedostatečný průtok přes rakta šróty postihuje posaka rakta (základními stavební kameny mamsa dhatu). Vzhledem k tomu, že mamsa dhatu je zodpovědná za zdravou pokožku je jasné, že tato činnost může mít za následek zhoršení stavu kůže. V podstatě lze říci, kumulace váta a pitta doši a ámy (toxinů) ve šrótech a dhátech vede ke zhoršení funkcí i nižší produkci tkání. V důsledku toho lze pochopit, proč Charaka říká, že pacient by měl být prvně vyčištěn podáním eliminačních terapií a poté přidat další opatření. Proto je nezbytné, aby áma a přebytek dóš byly vyloučeny z těla, teprve pak může začít proces obnovení zdravých tkání.


Ájurvédský léčebný plán začíná opatřeními pro zastavení pokračujícího zhoršování dóši v těle. Skladba potravy je určena dle potřeby regulace určité dóši. Například pokud bylo přítomno zhoršení pitty, měla by být podávána pittu uklidňující strava. Příjem soli by měl být minimalizován a omezen na použití kamenné soli. Tyto opatření urychlují zotavení. Současně by měl být upraven životní styl s přihlédnutím k příčinným faktorům. Poté, co byly odstraněny všechny napravitelné faktory jako je životní styl a strava, by se měly použít další eliminační opatření pro usnadnění odstranění ámy (toxinů) a přebytek dóš z těla. Nejprve musí být použity eliminační opatření s přihlédnutím k agni a úrovni pacientova odžasu, pak může následovat bylinná terapie. Používá se čištění olejem, svedana (pocení) a virechana, které mají za úkol uvolnit a zkapalnit ámu a přebytek dóš nahromaděných v různých lokalitách. Další způsob čištění doporučované ve spojitosti leukodermou je rakatamoksha (terapeutické pouštění žilou). V této léčbě je přebytek pitty v rakta dhatu odebírán pomocí odstranění části krve napíchnutím žíly nebo přiložením pijavic do postižených oblastí
Případová studie publikovaná v roce 2004 prokázala úplné vymizení vitiliga u šest let starého chlapce, u kterého byla začleněna raktamoksha -lokální aplikace pijavic-v jeho ajurvédském léčebném plánu. Již po první aplikaci nastala změna v barvě kůže, ta se začala tvořit růžová. Po dobu 2 a půl týdne byly pijavice znovu používány a pokračovalo se s bylinami a lokální aplikací Bakuchi oleje. Postupně pokožka začala dostávat zpět nahnědlý odstín, vlasy na hlavě, který zbělely, začaly znovu černat. Skvrny získaly zpět svou zcela původní barvu během 2 měsíců. Při správném odstranění přebytečné dóši a ámy, následném aplikování bylinných přípravků se tato terapie ukázala jako účinná.

Byliny vhodné k léčbě vitiliga
Ve starých ajurvédských textech jsou uvedeny byliny velmi účinné v léčbě leukodermy, mnohé z nich jsou snadno dostupné. Velmi doporučován je např. Khadira (akát catechu), jehož rasa je hořká a stahující, virja je studená a vipaka ostrá. Velmi dobře vyvažuje pittu a kapha dóšu. Odvar z khadiry a amly se doporučuje pít každé ráno.
Dalším bylinou je Vernonia anthelmintica (somaraja , kattu-shiragam - fialová turanka), která se také uvádí jako účinný lék na vitiligo. Rasa je hořká, virja teplá a vipaka ostrá. V indické Materia Medica je uvedeno několik možností použití této byliny : rozdrcené semena této byliny uvařit jako odvar spolu s amlou a katechu. Druhou možností je použití práškových semen užívaných samostatně (1 lžička). Třetí možností je použití rozdrcených semen spolu s černým pepřem nebo černými sezamovými semínky rovným dílem, každý den v dopoledních hodinách, s teplou vodou, těsně po pocení. Je uvedeno, že pokud se používá jedna z výše uvedených metod po dobu jednoho roku dojde ke změně vitiliga.
Nicméně bylina, o které se nejčastěji hovoří v souvislosti s léčbou vitiliga je Vakuchi (psoralea corylifolia linn). Tato bylina je považován za užitečnou pro léčbu ve všech hlavních lékařských oborech -ajurvédské medicíně, čínské medicíně, Unani, stejně jako v západní medicíně. Vakuchi, také uváděn jako Bakuchi nebo karpkarishi má štiplavou a hořkou rasu, horkou virju a a štiplavou vipaku. Většina zdrojů uvádí použití vakuchi vnitřně i zevně. Semena ve formě prášku (churny) jsou doporučeny pro interní použití. Pro místní aplikaci se používají silice získané ze semen nebo medikovaný olej připravený ze semen. Lokální aplikování zředěné silice dokáže nastolit procesy, které vedou k dobarvování světlých skvrn. 
Další způsoby přípravy a podávání této byliny jsou následující:
• Pasta ze semen s mlékem se vtírá do příslušných částí kůže. Nicméně v případě, že použití dráždí kůži, léčba by měla být na určitou dobu přerušena.
• Pasta z rovné části semen Vakuchi se semeny chakramarda (Cassia tora) a dřeva Mahanimba (Melia azdarach nebo perská lila) s růžovou vodou se aplikuje přes bílé skvrny. Perský lila může být nahrazen plody Nimby (neemu)
• Další formule včetně vakuchi je PanchaNimba gutica nebo Pancha-Amrita, u kterých se doporučuje denní dávka 1 polévková lžíce. Pro přípravu je nutné mít pět různých částí stromu Neem, jmenovitě květ, ovoce, listí, kůru a kořen, 15 dílů v prášku na 1 díl každé z následujících látek: oxid železitý, chebulic myrobalans, semena Cassia Tora, triphala , ovoce Semecarpus Anacardium, embelia Ribes, cukr, semena embeliky, kurkuma Longa, dlouhý pepř, černý pepř, suchý zázvor, semena psoralea corylifolia, lusky Cassia fistula a Tribulus terrestris, všechno v prášku. Smíchejte vše dohromady a udělejte pastu s pomocí šťávy z Eclipta erecta. Pak se vmíchá se odvar z kůry akátu katechu. 

Velmi doporučovaným hotovým ajurvédským lékem je přípravek s názvem Agnijith. Jedná se o přírodní lék na vitiligo, u kterého je vědecky dokázána schopnost produkovat pigment v oblastech chybějící barvy. Tento lék je velmi účinný pro prevenci vitiligo tím, že blokuje ztráty pigmentových buněk z kůže. Tento lék je ve formě krému s vynikajícími antimikrobiálními vlastnostmi, snadno se vstřebává do pokožky a zlepšuje krevní oběh na úrovni kapilár.Ajurvédské řešení kožních nemocí u dětí


Je bohužel smutná realita, že v dnešní době je dítě bez ekzému či jiných kožních problémů spíše vyjímkou. V mém širokém okolí vidím, jak tyto onemocnění zasahují do života celé rodiny a jak trpí jak dítě, tak současně s ním i jeho rodiče, kteří mu nedokáží pomoci. Jako matka dvou dětí každou prosbu o pomoc se zdravím dítěte vnímám velmi citově a osobně a jsem ráda, pokud se dítěti po provedených změnách uleví.
Komplexní teorií a praxí péče o dítě se zabývá specifický obor ajurvédské medicíny známý jako Bala tantry neboli KaumaraBhritya. Tento obor zaujímá vysoce ceněné 2. místo z 8 speciálních oborů ajurvédy. Zabývá se pediatrií jako takovou a zahrnuje aspekty jako je péče o novorozence, krmení kojence, klinické vyšetření, diagnostika a léčba dětských nemocí včetně principů léčby a terapie, samskaras - náboženské obřady a obřady k čištění těla, mysli a ducha.
Koncepce péče o děti v ajurvédě je úplná s ohledem na všechny prvky, které by mohly mít dopad na zdraví dítěte. Vzhledem k tomu, že dháty jsou v dětství stále nedokonalé, speciální péče v průběhu dětství je naprosto zásadní. Fyzický a duševní vývoj v tomto období hraje významnou roli v průběhu dalšího života člověka.

Ajurvéda klasifikuje dětské onemocnění z pohledu jejich etiopatogeneze a navrhuje přístup k jejich léčbě podle jejich příčiny, příznaků a symptomů a možných komplikací. Ajurvédské texty nastiňují tedy zdravotní opatření vycházející z prenatální péče o matku a dítě přes porod, růst a vývoj dítěte až do dospívání.
V našem moderním světě, zejména ve vyspělých zemích, je snadné ztratit kontakt s léčivou silou v nás samotných. Od okamžiku, kdy se dítě narodí, je přístup k němu takový, že imunitní systém není schopen řádně vykonávat svou funkci bez umělých prostředků jako je očkování a některé léky. Navíc se v dnešní době léčba bohužel (a ve většině případů zcela zbytečně) skládá hlavně z alopatických léků jako jsou antibiotika. Samozřejmě, někdy může nastat situace, např. ohrožující život, kdy je podání silných léku nezbytné, ale ve většině případů mohou být nahrazeny bezpečnějším a přirozenějším přístupem. Ajurvéda má opět co nabídnout, pokud jde o jemnou a efektivní zdravotní péči a prevenci nemoci pro děti prostřednictvím výživy a životního stylu, stejně jako použití léčivých bylin a koření. Po tisíce let byliny slouží k řešení široké škály poruch v dětství. Mnoho bylin posiluje imunitní systém a zdraví dětí všech věkových kategorií bezpečným a celostním způsobem.
Jedním z nejdůležitějších faktorů určujících zdraví novorozence je zdravotní stav rodičů. Proto se doporučuje před početím řada opatření včetně pančakarmy, které oba rodiče na početí připraví. O dalších faktorech jsem se rozsáhleji zmiňovala v mé předchozí závěrečné práci zabývající se těhotenstvím, proto je nyní nebudu dál rozvádět.


NEJČASTĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY V RANÉM DĚTSTVÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

-smyslem ajurvédského přístupu ke zdraví je pomocí ajurvédské stravy, denní rutiny pro malé i větší děti, pravidelné abhjangy, meditace a dalšího vůbec nenechat k zdravotním problémům dojít. Vždy, když tělo nahromadí příliš tělesné nebo duševní ámy, si samo pomůže pomocí nemocí a pokusí se vyloučit nashromážděné škodliviny. Horečka je např. potřebná pro zvýšení metabolismu zvýšenou pittou, aby se na všechny místa v těle dostalo více krve se všemi jejími ochrannými buňkami a aby se mohly lépe metabolismem zpracovat toxiny. Nahromaděná kapha se naopak zkapalní a tím může opustit tělo. Tělo vytvoří hleny, které jsou jako např. rýma či sekret průdušek, odplaveny.
Proto je dle ajurvédy NESPRÁVNÉ potlačovat symptomy nemoci, protože tím se zatížení těla toxiny ještě zvyšuje a mohou se vyvinout mnohem vážnější poruchy.
Ajurvéda klade důraz na podporu vlastních obranných mechanismů těla a opětovnému získání rovnováhy dóš.
Než dojde k samotnému onemocnění těla a ducha, dojde nejdříve k poruše váta dóši jako výrazu přetížení. Proto je na místě ihned udělat v počátcích onemocnění protiopatření jako je klid a uvolnění, aby tělo nastartovalo svou obranyschopnost. Není - li váta vybalancována, přidá se ještě porucha pitty a pokud nedojde i k jejímu odstranění, přidá se porucha kaphy. Ajurvédský poměr je 80 váta obrazů nemoci ku 60 pitta a 20 kapha.
Velmi důležitá je i role psychiky neboli ducha při onemocnění a uzdravení. Dnes se již všeobecně ví, že stres neboli přespřílišné nahromadění váty velmi snižuje obranyschopnost těla. Naopak meditací, duševním uvolněním a klidem se dá imunitní systém výrazně zlepšit. Proto je dobrá duševní rovnováha a zvýšení odžasu předpokladem i pro tělesné zdraví.Potravinové doplňky a byliny pro děti
-v ajurvédě se zpravidla předepisují dětem v případě nemoci tytéž přípravky jako dospělým, pouze v jiném dávkování. Jedinou vyjímku tvoří novorozeňata, která jsou ošetřována tím, že preparáty bere matka a působí přes MM, nebo se s trochou MM podají přímo kojenému miminku. Zde je na místě ovšem podotknout, že pokud se dodržují ajurvédská doporučení či se v případě počínajícího onemocnění přihlédne k radám pro opětovné nastolení rovnováhy, potravinové doplňky se stávají zbytečnými. V ČR je navíc -jak jsem již zmínila-problém s legislativním opatřením, který zakazuje většinu preparátů podávat dětem mladším 3 let. Myslím, že zde už je pak na každém rodiči, zda radši přistoupí k radikální léčbě chemickými preparáty se všemi jejich vedlejšími účinky, které přesto schváleny jsou, či se bude řídit intuicí a bude volit cestu nastartování samoléčicích mechanismů těla svého dítěte.


Kožní problémy a jejich řešeníOpruzeniny
-základem je nechat podrážděnou pokožku co nejvíce na vzduchu, důležité je ale dbát na přiměřené teplo.
-vhodné je místo sezamového oleje natřít pokožku směsí z ghí a kurkumy 2:1. Ideální je i pasta či jiný přípravek ze santalového dřeva. Sama mám výbornou zkušenost s ajurvédským krémem se zinkovým popelem, který pomáhá s podrážděním pokožky jakéhokoliv rázu. A samozřejmě jeden z nejvhodnějších preparátů je náš známá aloe vera gel bez chemických příměsí.Pro vnitřní léčbu opruzenin je jeden z nejlepších prostředků 1-2 lžičky aloe vera štávy přidané do pitné vody. Tato směs pomáhá odstraňovat přebytek pitty v těle a velmi rychle uklidňuje vyrážku. Aloe vera štáva je také vynikající rasajána pro celé tělo a může být dítěti v průběhu prvních let života podávána denně v malých dávkách. Zlepšuje stav tkání a orgánů, podporuje trávení a vylučování, zlepšuje stav rasu a rakta dhát a vrchní vrstvy kůže.

Ekzém a lupénka
-dle ajurvédy se příčiny ekzému liší případ od případu. Mohou zahrnovat příčiny jako použití nevhodné kosmetiky - mýdel, šamponů, pracích prášků nebo oblečení z umělých vláken. Další z příčin mohou být potravinové alergie např. na vejce, mléčné výrobky, arašídy, pšenici nebo brokolici. Mohou to být i kombinace vnějších a vnitřních zdrojů. Dle ajurvédy se tyto problémy vztahují k vysoké pittě a ámě v játrech, plazmě a krevních tkáních. Ačkoliv je pitta považována za primární dóšu vztahující se k těmto poruchám, charakteristika onemocnění se může lišit v závislosti na tom, zda jsou přítomny jiné dóšy. Pokud je zapojena váta, projevy bývají hodně suché a praskající, když je přítomná kapha, bývá zde přítomen otok a bolest. Na kožní onemocnění je do velké míry napojena i imunologická a emocionální složka. Tyto potíže jsou u děti velmi časté a bohužel jsou taktéž velmi často léčeny krémy s obsahem hormonů, které potlačují příznaky. To je špatně, protože dochází k poškozování dalších orgánů a ke vzniku dalších potíží.
-nejzákladnější léčba sestává z dietních omezení, která doporučují vyhnout se nadměrnému příjmu slané, štiplavé a kyselé chuti, kyselému ovoci, smaženým, fermentovaným a hodně pikantním jídlům. Velmi doporučovaný je lněný olej pro obsah esenciálních mastných kyselin. Pokud matka kojí, je vhodné, aby doporučované opatření převzala ona. K vnitřnímu i zevnímu použití jsou doporučeny hořké byliny jako je Neem, Manjista, kurkuma a Guduči, které mají vazbu ke kořenům rakty a rasy šrotů, játrům a slezině, a jsou běžně používány. Dále jsou vhodná chladící nervová tonika jako je Brahmi (gotu kola) stejně jako Jatamansi, z nichž oba chladí a zklidňují mysl a zároveň čistí teplo z krve a jater. Dále jsou doporučovány ajurvédské směsi u nás bohužel nedostupné. Při léčbě je potřebná ajurvédská konzultace s určením prakriti a druhotné dóši zapojené do této nemoci.
-léčba lokálními mastmi a oleji většinou stav nevyléčí, ale může poskytnout úlevu od bolesti, svědění,zarudnutí a bolestivého praskání. Vhodný je neemový olej, neemová silice v kokosovém oleji či ricínový olej. Velmi jednoduchá a účinná je koupel v kukuřičném škrobu. Používají se také různé obklady a masti z různých bylin a olejů.Stojí za zmínku, že může být téměř nemožné přesvědčit děti, aby některé byliny přijímaly např. v čajové formě. Jedná se zejména o hořké byliny, takže prášek z bylin může být ve formě vegetariánských kapslí nebo v tabletové formě (lze je rozdělit na malé kousky pro usnadnění polykání). Další způsob pro maskování hořké chuti bylin je smíchat je s trochou ovocné šťávy nebo sladké látky, jako je javorový sirup, který navíc uklidňuje pittu. Některé ajurvédské bylinné preparáty lze nalézt také ve formě sirupu.
Většina bylin je bezpečná a velmi efektivní, pokud se používají opatrně, správně a ve vhodných dávkách. Předtím, než se uchýlíme k silnějším rostlinným lékům je nejlepší použít vhodné potraviny a jednoduché byliny a koření. Často méně je více a správný lék v malých množstvích může dělat zázraky. Z tohoto důvodu dosažení rovnováhy dóš, propagování zdravých návyků a posílení imunity a Agni v raném dětství může položit základy pro optimální růst, vývoj a celkové zdraví v budoucnu.
.