mapa  

úvod  Úvod /
zpět

O metodě
Permanentní make-up (mikropigmentace ) je metoda dočasného líčení, při které se do horní vrstvy pokožky - epidermu implantuje přírodní barviva. Zákrokem můžeme upravit šířku, hustotu či délku obočí nebo v případě potřeby je vymodelovat celé nové. Oči můžeme zvýraznit oční linkou mezi řasami , klasickou linkou různé intenzity nebo stínováním, u rtů můžeme docílit zvýraznění tvaru a barvy rtů, potlačení asymetrie či jejich zvětšení.
 
Permanentní make-up Orlová

 
Jmenuji se Katka Adamčíková a na našem pracovišti provádím aplikaci permanentního make-upu. Po gymnáziu jsem vystudovala speciální obor kosmetolog, který je úzce spjat s medicínskými obory  a postupně jsem absolvovala mnoho dalších specializovaných kurzů a nádstavbových technik. První certifikovaný kurz permanentního make-upu jsem absolvovala r. 1998  a od té doby se permanentnímu make-upu věnuji. V oboru se neustále vzdělávám dál, jezdím minimálně 1x ročně na mezinárodní kongresy nebo veletrhy a  na specializované semináře. Nejnověji jsem absolvovala školení tzv. microbladingu - aplikace 3D obočí ručni technikou, jež je pro své výsledky nyní velkým hitem 
( blíže se této technice budu věnovat v dalším textu) .Tato práce mne nesmírně naplňuje a baví ,skvělé je,že jsou za ní vidět jasné výsledky .Kromě estetických změn lze také klientkám s určitým handicapem pomoci zlepšit sebevědomí, a jejich radost a spokojenost je to, co mne na této práci těší nejvíce.


Náš salon disponuje špičkovým vybavením, aplikaci provádím patentovaným přístrojem německé firmy MT DERM (cartridgový systém) a atestovanými pigmenty nejvyšší kvality s certifikací EU. Samozřejmostí je používání více typů anestetik v průběhu výkonu pro téměř nulovou bolestivost, a vysoký hygienický standart. Zákrok není zpravidla jednorázový úkon, pro dosažení optimálních výsledků se většina zákroků provádí na 2 až 3 sezení. Následné sezení po 1. zákroků se nazývají korekce. Ideální rozestup mezi korekcemi je 5 až 6 týdnů. Není uměním udělat tmavý a nepřirozený permanentní make-up na 1 sezení, mnohem náročnější je udělat přirozený a dokonalý permanentní make-up, a k tomu je zpravidla zapotřebí minimálně 2 sezení. V našem salonu máte zaplacený zákrok včetně případných 2 korektur se 4 měsíční zárukou. Výhoda  tkví hlavně v tom,že při 1. sezení zjistím, jak pokožka reaguje na daný pigment, neriskuji  příliš intenzivní aplikaci a dám tímto i možnost klientce lépe se s novou pigmentací sžít. Na základě lze  při další aplikaci pozměnit odstín pigmentu či korigovat tvar. Ideálně provedený permanentní make-up je přirozený, vyzdvihne a podtrhne krásu Vaší tváře.
V  uplynulých cca 3 letech  proběhly a stále probíhají výrazné změny ve složení pigmentů používaných k aplikaci permanentního make-upu.Z důvodu nejasností a chybějící informovanosti jak ze strany klientů, tak mnohdy bohužel i ze stran kosmetiček, zde využiji prostor podat Vám informace,které jsou velmi podstatné.

Díky novým doporučením a zvýšeným požadavkům EU na bezpečnost a zdravotní nezávadnost pigmentů používaných k aplikaci permanentního make-upu (neboli ve zkratce PM ), jinými slovy též k mikropigmentaci, výrobci eliminovali potencionálně zdravotně rizikové složky. Ve zkratce se jedná o přítomnost těžkých kovů, hlavně niklu a olova a určitých stabilizačních složek v pigmentech.Výrobci, kteří mají své výrobky řádně certifikovány a splňují nejnáročnější kritéria, v souladu s novými doporučeními pigmenty výrazně upravili.Výrobci s tou nejlepší reputací šli ještě dál a výrobky upravili tak ,aby už dopředu splňovaly ještě přísnější normy, o kterých věděli, že co nevidět přijdou v platnost.Každá změna má ale většinou svá úskalí, což se v této oblasti odrazilo na trvanlivosti pigmentů v pokožce.Průměrná doba výdrže PM s dřívějšími výrobky byla cca 3 roky i více, s novými pigmenty se zkrátila na cca 1-2 roky. Kosmetičky aplikující PM a používající certifikované materiály (zmiňuji se zde o tom,protože tomu tak ne vždy bývá) se ocitly v nemilé situaci.Výrobky, se kterými měly léta výborné zkušenosti, najednou fungovaly jinak, a i já sama jsem strávila dlouhý čas testovaním různých firem a investovala do toho procesu nemalé finanční prostředky s jediným cílem-najít výrobky, které budou mít nejlepší parametry jak  po zdravotní stránce,tak samozřejmě po stránce efektu bez ohledu na to, kolik to bude stát.Nakonec jsem zůstala u třech firem, které se mi osvědčily nejlépe, a jejich výrobky používám. Bylo a je potřeba klientkám vysvětlovat, proč tomu tak je, a že zkrácená doba je malé negativum vyvažující naprostou zdravotní nezávadnost.Osobně tyto změny  hodnotím jako moudré a správné, i když nám trochu zkomplikovaly život.


Druhá a ta ne moc pozitivní stránka na této situaci je, že se bohužel spousta kosmetiček rozhodla řešit tuto situaci používáním necertifikovaných čínských pigmentů či tetovacích barev místo permanentních, což sebou nese obrovské riziko jak zdravotní, tak estetické.Certifikované PM barvy jsou velmi hlídané, nejpřísnější kritéria dle mých zkušeností splňují hlavně pigmenty z Německa či Švýcarska.Složité výrobni postupy při vývoji výrobků se samozřejmě odráží i na koncové ceně pigmentů  pro nás odběratele.Tetovací barvy , které jsou na trhu, často pocházejí z různých zdrojů a při namátkových kontrolách mnohdy vykazují až tisícinásobné překročení bezpečnostních limitů těžkých kovů, a tyto výrobky jsou zdravotně vysoce rizikové.Nejedná se samozřejmě o všechny pigmenty, ale riziko je tam veliké.Tetovací barvy jsou taktéž levnější než barvy na PM, což je také jeden z motivů mnohých upřednostnit je.Hustota tetovacích barev je výrazně vyšší než u barev na PMU, proto při jejich aplikaci hlavně v oblasti očí nebo jiné oblasti, kde je kůže tenká, často dochází k rozpití barvy, flekům a k různým dalším komplikacím.

Taktéž bohužel na našem trhu existují dovozci barev na PM a dalšího vybavení, jejichž výrobky nejsou originální, jedná se o plagiáty značek.Často se jedná o imitaci amerických značek pocházejících z Číny, a pokud chce kosmetička ušetřit a nezajímá ji zdroj-dodavatel-může se stát,že výrazně poškodí zdraví klientkám aplikací těchto výrobků, které téměř vždy výrazně překračují doporučené limity těžkých kovů a dalších příměsí.Klientka se sice, pokud při troše štěstí výsledek dopadne v pořádku, může radovat z o trochu delší trvanlivosti, ale za jakou cenu-možná karcinogenita, mutagenita, migrace a zapouzdřování látek v těle, přechod do prsních a dalších žláz atd.Často také po určité době dochází k výrazné změně barvy pigmentu.Proto pokud je cena za nabízené provedení PM podezřele nízká, radím buďte obežřetní a informujte se na používaný materiál.

V praxi  je ideální, pokud každý člověk, než usedne na křeslo v salónu či prostoru, kde se aplikuje PM, se informuje na zdroj materiálů, i jehel atd.Je důležité rovněž důkladně sledovat hygienické postupy.Pokud aplikuji PM, každé klientce podrobně vysvětlím kromě postupu taktéž nové změny a jejich výhody a nevýhody a každý se může  na základě uvedených informací rozhodnout, co je důležité.Většina klientek novou situaci akceptuje bez problému a chápou,co je podstatné.Z praxe mohu říci, že výhody zdravotních jistot  v ověřených salónech mnohonásobně převyšují nevýhody mírně zkrácené trvanlivosti pigmentu v pokožce ,nové typy pigmentů jsou navíc mnohem hezčí  a přirozenější.

Tyto informace zde uvádím také proto, že v poslední době se roztrhl pytel s případy klientek s různě znetvořeným obličejem se špatně provedeným PM-atˇuž po stránce estetické, tak i technické.Objevují se rozpité silné linky s fleky kolem očí, rozpité a špatně provedené rty , křivé a flekaté obočí atd .Přikládám to hlavně tomu,že tetuje mnoho lidí bez odpovídajícího vzdělání a přístrojového a materiálového zázemí. Tyto případy jsou často způsobeny použitím výše zmiňovaných tetovacích barev a jsou velmi těžko i laserem odstranitelné.Náklady klientky, která chtěla ušetřit a pořídila si onu aplikaci  např. na slevových servrech, jsou nakonec mnohonásobně vyšší, a to neberu v potaz psychickou a fyzickou újmu.Mnoho času trávím přetetováváním takových případů, a ne vžy je možné takové klientce dostatečně pomoci, některé změny jsou bohužel nevratné.Osobně jsem rezolutně proti používání tetovacích barev v obličeji a myslím, že po shlédnutí postižených klientek  by měl každý stejné stanovisko.Problém je v tom, že často klientka neví, že jí tetovací nebo nekvalitní barva byla aplikována a další problémy se ukáží až při odstraňování.Mohu taktéž říci, že pokud Vám PM bude v budoucnosti držet neúměrně dlouho, pravděpodobně byla použitá barva tetovací nebo nesplňující normy.

Další  stránka věci je naoko úspora finančních nákladů u levných aplikací permanentního make-upu, kde nejsou v ceně zahrnuty případné korektury.Provést napoprvé dokonalý permanentní make-up se podaří jen opravdu velmi vyjímečně, většinou jsou potřeba minimálně 2,v případě rtů i 3 či 4 sezení.Sama jsem od počátku, což už je téměř 18 let, řešila cenově aplikaci PM včetně korektur, protože chci mít jistotu dokonale odvedené práce a kontroly výsledku.Cena se tedy může jevit vyšší, ale vím proč to tak dělám - každá klientka je má chodící reklama a při nutném doplácení by už mnohé z nich nepřišly a chodily by s nedodělanou prací. V ceně se vždy také odráží používaný materiál, technické zázemí, placené školení  a vzdělávací semináře a spousta dalších věcí.
Informace, které Vám zde poskytuji, jsem získala právě na mezinárodních kongresech a seminářích, které pravidelně absolvuji.

Ale abych obrátila list -správně aplikovaný PM  Vám přinese mnoho radosti.Jen velmi uvážlivě vybírejte člověka, který Vám jej provede, důležité jsou jeho zkušenosti, vzdělání, erudovanost a estetické cítění.Myslím že za vše nejvíce vypovídají spokojené a vracející se klientky a ženy z jejich okolí, které přicházejí, že chtějí být taky tak vylepšeny :-) Tam, kde je kvalita, není potřeba reklamy.

Tímto se omlouvám za nedostatek fotek mých prací, v zápalu práce vždy zapomenu vyfotit klientku budˇ před výkonem nebo po výkonu. Každý, kdo mne zná ví, jak zoufale mne tyto záležitostí nebaví, navíc si stále i v dnešní době sociálních sítí myslím, že není nad ústní reklamu. Jsem moc ráda a děkuji Vám, že díky tomu  jsem vždy měla a mám klientek víc než dost . Budu se snažit  polepšit a v brzké budoucnosti  se zde pokusím nějaké materály dodat.

zpět nahoru tisk
Salón KM styl
Polní 1420
Orlová-Lutyně 73514

tel.: +420 596 522 110
email: info@kmstyl.cz
Kontrolní kód

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Zadejte prosím Váš kontaktní e-mail.

ÚVOD    O NÁS    SLUŽBY    NOVINKY    FOTOGALERIE    KONTAKTY    MAPA STRÁNEK
Kompletní kadeřnické, kosmetické a masérské služby na nejvyšší úrovni.
Partneři | webdesign ostrava , botičky a obuv , ostraha majetku , rekvalifikace , dopravníky , vinotéka , kožní klinika

Všechna práva vyhrazena KMStyle s.r.o., Vyrobilo Eline
facebook